ביטוח מנהלים - "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים"

  • הפוליסה מיועדת לשכיר במקום עבודה, המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות
  • למעביד הרוצה להבטיח את זכויותיהם הפנסיוניות של עובדיו בקופה מוגנת המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס

ההגנה הפנסיונית של אדם עובד נועדה להבטיח את הקיום הכלכלי במקרי מוות ונכות, וגם בגיל הפרישה מעבודה. ביטוח מנהלים "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים" מבית "כלל ביטוח" מבטיח את זכויותיהם הפנסיוניות של השכיר והמנהל ומספק מענה מושלם ועדכני לכל מי שדואג לגיל הפרישה, אך מבקש גמישות מרבית בהבטחת עתידו.
הדאגה לעתיד מתחילה עכשיו

עיקרי הפוליסה

ביטוח מנהלים "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים", מבית "כלל ביטוח", מיועד לשכירים ומקנה:

  • הטבות מס מקסימליות לשכיר במקום עבודתו
  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים שונים
  • אפשרות להוספת כיסויים ביטוחיים - ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה
  • אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים
  • במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, ישולם כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים)
  • הפוליסה מוכרת כקופת גמל
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter