מידע לציבור

חריג לכיסוי הביטוחי בעניין שירות צבאי

החברה מבקשת להבהיר, כי בפוליסות מסוג בריאות אשר כוללת חריג לכיסוי הביטוחי בעניין שירות צבאי, מקרה הביטוח יוחרג רק במידה ונבע באופן ישיר מפעילות בעלת אופי צבאי

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter