פוליסת ביטוח מקיף לרכב "כלל ראשון לנסיעה בטוחה" מבית "כלל ביטוח", מכסה נזקים לרכב ולרכוש הזולת (צד שלישי), כתוצאה משימוש ברכב. הפוליסה מעניקה לך ולרכבך את הכיסוי המקיף ביותר וכן גמישות מלאה בבחירת כיסויים נוספים.
הראש השקט שלך, הדאגה - שלנולמי מיועדת הפוליסה? 

  • לביטוח רכב פרטי, לשימוש פרטי בלבד
  • לנהג בכל גיל
  • להגנה מפני נזק לרכב עצמו וגם לרכב ולרכוש הזולת
ביטוח מקיף לרכב

פוליסת ביטוח מקיף לרכב, מבית "כלל ביטוח", כוללת כיסוי בגין:

 

  • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
  • התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.
  • גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה.
  • נזקים הנגרמים עקב שיטפון, סערה, שלג וברד.
  • מעשה זדון שלא בידי המבוטח או מי מטעמו.
  • חבות המבוטח בשל נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב.

לרכישת פוליסת ביטוח רכב מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.