כבעל עסק פוליסת "מטרית כלל בתי עסק" מבית "כלל ביטוח", נותנת מענה מקיף ורחב לצרכי הביטוח שלך. 
ביטוח העסק שלך הוא העסק שלנולמי מיועדת הפוליסה?

  • לבעלי עסק/מפעל בסדר גודל קטן עד בינוני
ביטוח עסק

במסגרת פרקי הכיסוי המפורטים להלן, מציעה הפוליסה מגוון רחב של הרחבות וכיסויים נוספים לבחירתך ובהתאמה לצרכי בית העסק שלך ופעילותך העסקית:  


פרק 1 - ביטוח תכולת בית העסק 
פרק 2 - ביטוח מבנה בית העסק 
פרק  3 א' - ביטוח אובדן הכנסה או לחלופין פרק 3 ב' ביטוח אובדן תוצאתי    
פרק 4 - ביטוח פריצה ושוד לתכולת בית העסק      
פרק 5 - ביטוח כל הסיכונים - כספים 
פרק 6 - ביטוח רכוש בהעברה
פרק 7 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  
פרק 8 - ביטוח אחריות מעבידים   
פרק 9 - ביטוח אחריות המוצר  
* לפרקי החבויות נוספה הרחבה להגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים 
פרק 10 - ביטוח ציוד אלקטרוני  המאפשר רכישת כיסוי מלא או כיסוי שיורי 
נספח א' - כיסוי כנגד סיכוני סייבר - המכסה נזק לרכוש המבוטח וכן את חבותו כלפי צד שלישי כתוצאה מסיכון זה.

לרכישת פוליסת ביטוח בית עסק מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.