כאשר מאבדים  את היכולת לעבוד במקצוע מסוים כתוצאה ממחלה או מתאונה, נגרם נזק, גם אם קיימת אפשרות לעבוד במקצוע אחר. על מנת לכסות נזק זה, ולספק את ההכנסה הדרושה בעת אובדן הכושר לעבודה דרושה לך פוליסת "ביטוח הכנסה עיסוקי" מבית "כלל ביטוח".
גם כשיכולת העבודה במקצועך או בעיסוקך נפגעת, החיים נמשכים

 


למי מיועדת הפוליסה?
 • למעוניינים שהכנסתם לא תפגע בעת אובדן יכולתם לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה
 • למנהלים ובעלי מקצועות חופשיים
ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת "ביטוח הכנסה עיסוקי", מבית "כלל ביטוח", הכוללת כיסויים והרחבות שונות. הפוליסה מקנה:

 

 • הרחבה של ההגדרה הסטנדרטית על פיה נקבע מצב של כושר עבודה ומתן אפשרות לקבלת כיסוי מלא, גם במצב בו אין ביכולתו של המבוטח להמשיך לעבוד במקצועו או בעיסוקו הספציפי, וזאת אף ללא כל צורך בהוכחת ותק בתפקיד הנוכחי.
 • תשלום חודשי כל זמן שהמבוטח במצב של אובדן 75% לפחות מכושר עבודתו, ולכל תקופת אי יכולתו לעבוד או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, ולאחר השלמת חודש המתנה או שלושה או שישה חודשים, על פי בחירתו, בכפוף להליך חיתום ואישור החברה בכתב.
 • תשלום פיצוי יחסי לכל תקופת אובדן כושר העבודה או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, במקרה בו המבוטח היה במצב של אובדן כושר עבודה מוחלט, מלא או חלקי, וחזר לעבוד בעבודה אחרת, שאינה בתחום עבודתו/עיסוקו/מקצועו.
 • כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מפעולת טרור.
 • שחרור מתשלום פרמיות הביטוח במקביל לתשלום הפיצוי החודשי.
 • הפיצוי החודשי מתקזז עם תשלומים מביטוח לאומי לו זכאי המבוטח בתאונות עבודה. ניתן לבטל קיזוז זה על יד רכישת הרחבה לביטול קיזוז תשלומים מביטוח לאומי (ראה: "מה עוד ניתן וכדאי לבטח").
 • אפשרות לרכישה כנספח לביטוח חיים ו/או כנספח לפוליסה מסוג פרופיל.


  * קודי אוצר: לקבלת קוד המוצר, יש לעמוד עם סמן העכבר על תנאי הפוליסה הרלוונטית.

לרכישת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.