מדינת ישראל הינה אחת ממעצמות ההייטק הגדולות בעולם. החשיפה לסיכונים בתחומי הטכנולוגיה ומצבי אי הוודאות שחברות סטארט-אפ או חברות תוכנה ותיקות מתמודדות עמם יום יום, מצריכים מענה מתאים. כלל ביטוח מציעה מענה ביטוחי הולם לסיכונים אלו בדמות פוליסה המשלבת בתוכה ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר גם יחד.
הגנה מתוחכמת וגמישה לחברת ההייטק שלך


 

למי מיועדת הפוליסה?

 • חברות הייטק וותיקות וחברות סטארט אפ

הפוליסה המשולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר מבית, "כלל ביטוח", מותאמת במיוחד לחברת ההייטק. 

 • כיסוי אחריות מקצועית - מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים פיננסיים אשר גרם כתוצאה ממעשה, מחדל, טעות או השמטה בביצוע עיבוד נתונים אלקטרוניים ו/או שירותי מחשוב אחרים לצד שלישי, וכן מכשל של מוצרי התוכנה או האלקטרוניקה של המבוטח בביצוע משימתם
 • כיסוי אחריות המוצר - מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים פיזיים לגוף או רכוש צד שלישי אשר נגרמו כתוצאה מכשל במוצר


"כלל ביטוח" מעניקה בהתאמה אישית את מכלול הכיסויים הביטוחיים המשלימים לחברת ההייטק, אשר יחד עם הפוליסה המשולבת מקנה הגנה מתוחכמת וגמישה:

 • אחריות נושאי משרה D&O
 • רכוש ואובדן רווחים
 • צד שלישי
 • חבות מעבידים
 • רכוש בהעברה
 • כספים בכספת ובהעברה
 • ציוד אלקטרוני
 • נאמנות

לרכישת פוליסת ביטוח בית עסק מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.