אחריות ברכש

אחריות ברכש

אנו מתייחסים לספקינו ולמבטחי המשנה שלנו בכבוד ובהוגנות, בשקיפות מירבית ומקיימים עמם משא ומתן הוגן, תוך כיבוד מלא של ההסכמים בינינו. אנו נותנים הזדמנות שווה לכל ספק, ולא מפלים על בסיס מגדר, מוצא או דת או כל מאפיין אחר. לצד זאת, אנו פועלים להטמיע עקרונות אתיים בעבודה עם ספקינו, ומצפים מהם לפעול על פי אמות המידה הערכיים שמייצגים את החברה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter