מכתבים
{{mailsCount}}
כניסה אחרונה {{customerData.LastLoginDate|dateSeparatorFormat:"."}}
התנתק
מכתבים
{{mailsCount}}
מזל טוב ליום הולדתך שחל החודש!

החשבון של {{customerData.FirstName}}

פרטים אישיים

פרטים אישיים

שם:

{{customerData.FirstName}} {{customerData.LastName}}

ת.ז.:

{{customerData.UserNo}}

תאריך לידה:

{{customerData.BirthDate|dateSeparatorFormat:'.'}}

טלפון בית:

{{customerData.FullHomePhone}}

טלפון נייד:

{{customerData.FullMobilePhone}}

כתובת:

{{customerData.Street}} {{customerData.StreetNoAndStreetEntrence}}

ת.ד:

{{customerData.City}} {{customerData.Pobox}}

דואר אלקטרוני:

{{customerData.Email}}
פרטים אישיים
מכתבים
{{mailsCount}}

אימות מספר הנייד שלך

אימות מספר הנייד שלך יאפשר לך לבצע זיהוי בכניסות הבאות:
מספר הטלפון נייד הינו שדה חובה יש להזין מספר תקין יש להזין מספר תקין
עדכון וסיום
* שדות חובה
פרטי משכנתא
מספר הלוואה
סכום הלוואה מקורי (₪)
תאריך קבלת הלוואה
תאריך סיום
ריבית(%)
גביה אחרונה (₪)
תאריך גביה עתידית
גביה עתידית (₪)
{{item.MortgageNumber}}
{{item.Amount|textToNumber:2}}
{{item.MortgageTakenDate | dateSeparatorFormat:"."}}
{{item.MortgageLastDate | dateSeparatorFormat:"."}}
{{item.Interest }}
{{item.LastCharge|textToNumber:2}}
{{item.NextChargeDate | dateSeparatorFormat:"."}}
{{item.NextCharge|textToNumber:2}}
תוספת גביה בתיק
{{mortgageData.ExtraCharge|textOrNumber:2}}
סה"כ
{{mortgageData.TotalMortgageSum|textOrNumber:2}}
{{mortgageData.TotalLastSum|textOrNumber:2}}
{{mortgageData.TotalNextSum|textOrNumber:2}}
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter