שינוי אמצעי תשלום ביטוח חיים

Request:
{{ServiceRequest}}
Response:
{{ServiceResponse}}
פוליסות
פוליסות, להלן פרטי הפוליסה עבורה בחרת לשנות אמצעי תשלום:, שם פוליסה:{{selectedPolicy.PolisaName}} מספר פוליסה: {{selectedPolicy.PolisaNo}} באפשרותך לשנות אמצעי תשלום גם עבור הפוליסות הבאות:

פוליסות

לא ניתן לעדכן אמצעי גבייה מאחר שקיימת גבייה מרוכזת או קיים משלם חיצוני בפוליסה
פרטי הפוליסה עבורה בחרת לבצע שינוי ועדכון אמצעי תשלום
שם פוליסה:
{{selectedPolicy.PolisaName}}
מספר פוליסה:
{{selectedPolicy.PolisaNo}}
לא ניתן לעדכן אמצעי תשלום באמצעות כרטיס אשראי עבור פוליסות מסוג חיסכון פיננסי.
באפשרותך לבחור פוליסה נוספת מתוך הרשימה הבאה:
בחר
שם פוליסה
מספר פוליסה
מידע נוסף
לא ניתן לעדכן אמצעי תשלום באמצעות כרטיס אשראי עבור פוליסות מסוג חיסכון פיננסי.
אמצעי תשלום

אמצעי תשלום

בחר אמצעי תשלום
אמצעי תשלום הינו שדה חובה
בפוליסות מסוג חיסכון פיננסי ניתן לעדכן הוראת קבע בלבד.
פרטי חשבון

פרטי חשבון

לתשומת לבך , ניתן לעדכן אמצעי תשלום חדש כאשר הוא שייך לבעל הפוליסה ו/או המבוטח הראשי
{{creditGuardErrorMessage}}
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter

קישורים מרכזיים באתר