התנתק

{{policyData.PolicyDetails.PolicyName}}

פרמיה שנתית

{{policyData.PolicyDetails.NominalPremia|number:2}}

תחילת תקופת ביטוח

{{policyData.PolicyDetails.PolicyStartDate | dateSeparatorFormat:"."}}

סיום תקופת ביטוח

{{policyData.PolicyDetails.PolicyEndDate | dateSeparatorFormat:"."}}

פרטים אישיים

מספר פוליסה:
{{policyData.PolicyDetails.PolicyId}}
הפרמיה ששולמה בפועל:
{{policyData.PolicyDetails.NominalPremia}} ₪
ענף:
{{policyData.PolicyDetails.Anaf}}
אופן תשלום:
{{policyData.PolicyDetails.PaymentType}}
סך הפרמיה השנתית (פרמיה משונתת מעודכנת):
פרמיה שמשולמת באופן שנתי ומחושבת קלנדרית לשנת ביטוח
₪{{policyData.PolicyDetails.YearPremium}}
סיווג תוכנית:
{{policyData.PolicyDetails.IsGroupPolicy? 'קבוצתית' : 'אישי'}}

.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter