מעוניין להפקיד מידי חודש סכום מסויים ו/או הפקדה חד פעמית  כדי להבטיח לך בסיס כלכלי ליום שאחרי הפרישה ואינך יודע מהו הסכום הדרוש לך בגיל פרישה? באמצעות מחשבון הגמל תוכל לקבל הערכה לגבי סכום הצבירה הצפוי לך בהפקדה חד פעמית ו/או שוטפת

*
*
*
 

מה זה מחשבון גמל

כל עובד שכיר או עצמאי צריך לדאוג להבטיח לעצמו בסיס כלכלי והכנסה בעת הפרישה מהעבודה. על מנת שתוכל לשמור גם בגיל פרישה על אותה רמת חיים שהיית מורגל אליה ולדאוג לבסיס כלכלי רחב ויציב לך ולבני משפחתך, מומלץ להפריש כבר מגיל צעיר כספים לקופת גמל. הפרשות אלה נועדו להבטיח לך בראש ובראשונה סכום כספי שיעמוד לרשותך בגיל הפרישה וניתן יהיה לממשו כקצבה חודשית במסגרת העברתו לקרן פנסיה או פוליסת ביטוח לקצבה. מטרת המחשבון היא לסייע בידך לחשב את סכום הצבירה בגיל הפרישה בהתאם לתקופת ההפקדה, התשואה שהזנת וסכום ההפקדה הראשוני והחודשי הרצוי עבורך.

* המחשבון מסייע בביצוע חישוב אריתמטי של תקבולים, בהתבסס על הנתונים המוזנים אליו. המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. מובן כי התשואות אינן מובטחות ואין במחשבון כדי להוות תחליף לייעוץ כזה או אחר, לרבות ייעוץ פנסיוני.

** יודגש כי המחשבון מבוסס על הנחות כלליות אשר יתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים של המשתמש.
*** התוצאה שתתקבל תהיה מבוססת על הנתונים אותם הזנת במחשבון והינה לצורך הערכה וסדר גודל בלבד ואין להסתמך עליה. לא נשמרים נתונים מתוך ביצוע החישוב או התוצאה.