אתיקה ארגונית וערכי יסוד

אתיקה ארגונית וערכי יסוד

אנו בכלל בביטוח ופיננסים רואים עצמנו מחויבים לנהוג ביושרה והגינות כלפי כלל מחזיקי העניין שלנו, בניהול עסקינו ובשירות שאנו מעניקים ללקוחותינו. אנו רואים חשיבות עליונה בפעולה לפי אמות מידה אתיות גבוהות, תוך מחויבות לשקיפות ציבורית מלאה.

מתוך אלה נגזר סולם ערכים המתבטא בקוד האתי של הקבוצה. הקוד מושתת על חזון וערכי הקבוצה, ומגדיר את הכללים ואת נורמות ההתנהגות הראויים, אשר מצופים מעובדינו וממנהלינו.

כדי להטמיע את הקוד האתי בפעילותינו, מועברות הכשרות לעובדים שמטרתן הגברת ההיכרות עם הקוד האתי ועם הערכים המנחים את הקבוצה. כך, אנו הופכים את ערכינו המרכזיים לחלק בלתי נפרד מפעילותינו השוטפת.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter