משיכת כספים - ביטוח חיים

חשוב לדעת

מטרת הכספים שצברת בביטוח המנהלים שלך היא לשרת אותך בעת פרישתך משוק העבודה ויציאתך לגמלאות, כך שתוכל ליהנות מקצבה חודשית או מסכום הוני חד פעמי בהתאם לאופן חיסכון הכספים בפוליסה. משיכה מוקדמת של כספי התגמולים בפוליסה עלולה לפגוע בביטחונך הפיננסי בעתיד, כמו גם ללא אישור מרשויות המס היא נחשבת משיכה שלא כדין ומחויבת בתשלום מס מרבי.

כספי הפיצויים הצבורים בפוליסה ניתנים למשיכה עם סיום העבודה אצל המעסיק, רק לאחר קבלת הודעה ממקום העבודה המאשר זאת ושחרור מלוא הפיצויים.
משיכת כספי הפיצויים תעשה לאחר התחשבנות מס על פי הדיווח בטופס 161 שיימסר לך על ידי המעסיק, או באמצעות אישור מפקיד שומה.

אנו ממליצים לך להתייעץ עם גורם בעל רישיון למתן ייעוץ בתחום הפיננסי על מנת להכיר את המשמעות וההשלכות בטרם ביצוע משיכת כספים.


לפניך עומדות חלופות נוספות לקבלת כספים כגון הלוואה.

מתי אוכל למשוך כספים?

ניתן למשוך כספים במקרים הבאים:

  • הפסקת עבודה
  • מועד הגעת החיסכון למועד נזילות

לתשומת ליבך ניתן למשוך כספים בכל עת בכפוף לדיני המס.

המסמכים הנדרשים לבקשת משיכה

1. טופס בקשת משיכת כספים מלא וחתום על-ידך
2. צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח פתוח) - לצרכי זיהוי
3. הודעת סיום העסקה מהמעסיק (עזיבת עבודה) – לצורך שחרור הכספים לבעלותך
4. צילום המחאה / מסמך אישור ניהול חשבון, לצורך העברת הכספים לחשבונך

 

רק במידה והינך מושך כספי פיצויים יש לצרף:
5. טופס 161 מהמעסיק / אישור פקיד שומה המפרט את שיעור המס שיחול על כספי הפיצויים, ככל שקיים
יש לוודא כי בטופס 161 מהמעסיק / באישור פקיד השומה מופיע מס' תיק הניכויים המתאים לקופה ממנה הינך מושך

 

כיצד ממלאים ושולחים את בקשת המשיכה (עד 200,000 ש"ח)?

  • באפשרותך למלא ולהגיש את בקשת המשיכה באופן דיגיטלי מתוך האזור האישי - זהו האופן המומלץ למילוי ושליחת הבקשה.
  • ניתן להדפיס טופס משיכה ולמלא באופן ידני - בחר את הפוליסה המתאימה (2 לינקים). לאחר מילוי הטופס יש לצרף אליו את המסמכים הנדרשים ולשלוח לכתובת המייל. יש לציין בשורת הנושא את מס' תעודת הזהות

 

במידה שסכום המשיכה הכולל גבוה מ-200 אלף ש"ח

במידה וסכום המשיכה הינו מעל 200,000 שקלים עליך להגיע לביצוע זיהוי באחד מסניפי קבלת קהל עם כל המסמכים הנדרשים לבקשה  - ת.ז. מקורית חובה, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה והמחאה מקורית/אישור ניהול חשבון בנק מקורי הכולל תאריך פתיחת החשבון (הכולל חתימה וחותמת הבנק).

מתי אקבל את הכספים

זמן הטיפול בבקשה עד 21 ימי עסקים מרגע קבלת כלל המסמכים באופן תקין.
במידה שיחסרו מסמכים (לא התקבלו/לא תקינים), תישלח אליך הודעה לצורך השלמת המסמך או תיקונו.

במידה ויום הביצוע/ התשלום הינו אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בכל  חודש, הפעולה תבוצע ביום העסקים העוקב.

הכספים הצבורים בחשבוני

בתוך האזור האישי ניתן למצוא:

  • פירוט הכספים הצבורים
  • קישור לפעולות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter