משיכת כספים - קופת גמל להשקעה

חשוב לדעת

קופת גמל להשקעה מהווה אפיק חיסכון המאפשר לחוסך משיכת כספים בכל שלב ובכל גיל.
אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה) אחרת בעת המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור 25% על רווחים שהצטברו.
אנו ממליצים לך להתייעץ עם גורם בעל רישיון פנסיוני על מנת להכיר את המשמעויות המלאות טרם ביצוע משיכת כספים.


לפניך עומדות חלופות נוספות לקבלת כספים כגון הלוואה.
להסבר בנושא הלוואה

מתי אוכל למשוך כספים?

ניתן למשוך כספים במקרים הבאים:

  • מועד הגעת החיסכון למועד נזילות

לתשומת ליבך ניתן למשוך כספים בכל עת בכפוף לדיני המס.

המסמכים הנדרשים לבקשת משיכה

1. טופס בקשת משיכת כספים מלא וחתום על-ידך
2. צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח פתוח) - לצרכי זיהוי
3. צילום המחאה / מסמך אישור ניהול חשבון, לצורך העברת הכספים לחשבונך

 

 

במקרים של בקשה למשיכה בידי מיופה כוח, אפוטרופוס, מנהל עיזבון ופדיונות מחשבונות של נפטר או קטין קיימים מסמכים נוספים המפורטים בטופס הבקשה.

כיצד ממלאים ושולחים את בקשת המשיכה (עד 200,000 ש"ח)?

  • באפשרותך למלא ולהגיש את בקשת המשיכה באופן דיגיטלי מתוך האזור האישי - זהו האופן המומלץ למילוי ושליחת הבקשה.
  • ניתן להדפיס טופס משיכה ולמלא באופן ידני. לאחר מילוי הטופס יש לצרף אליו את המסמכים הנדרשים ולשלוח לכתובת המייל. יש לציין בשורת הנושא את מס' תעודת הזהות

 

במידה שסכום המשיכה הכולל גבוה מ200 אלף ש"ח

במידה וסכום המשיכה הינו מעל 200,000 שקלים עליך להגיע לביצוע זיהוי באחד מסניפי קבלת קהל עם כל המסמכים הנדרשים לבקשה - ת.ז. מקורית חובה, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה והמחאה מקורית/אישור ניהול חשבון בנק מקורי הכולל תאריך פתיחת החשבון (הכולל חתימה וחותמת הבנק).

מתי אקבל את הכספים

הכספים יועברו לחשבונך עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת תקינים מלאים וחתומים.
במידה שיחסרו מסמכים (לא התקבלו/לא תקינים), תישלח אליך הודעה לצורך השלמת המסמך או תיקונו.

הכספים הצבורים בחשבוני

בתוך האזור האישי ניתן למצוא:

  • פירוט הכספים הצבורים
  • קישור לפעולות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter