שאלות נפוצות - פוליסות מנהלים

שאלות נפוצות לפני פרישה

1.האם הסכום אותו בחרתי לקבלת קצבה בטופס הבקשה הינו סכום נטו?

לא, הסכום אותו אתה בוחר הוא סכום ברוטו ממנו ינוכה מס על פי נתונייך האישיים ועל אישורים שתמציא משלטונות המס

 

2.האם ערך הקצבה אותה אני עתיד לקבל חודש בחודשו יכולה להשתנות?

כן, הקצבה אותה אתה עתיד לקבל  משוערכת בהתאם לתנאי הפוליסה (מדד ביטוחי או מדד משתתף ברווחים) ולכן יהיו שינויים בהתאם למדד חודש בחודשו

 

3.במידה ואני עובד במקום עבודה ובמקביל אקבל קצבה האם ערך הקצבה שאקבל יהיה שונה מזו שאקבל במידה ואני לא עובד כלל?

כן, הקצבה המשולמת לך מוגדרת כמשכורת ואינך מתנתק ממערכת המיסוי הישראלית ועל כך הנך מתבקשת לשלוח טופס תיאום מס מרשות המיסים לחברתנו.

 

4.האם יש אפשרות לשלם את הקצבה לחשבון בנק הנמצא בחו"ל?

לא, הקצבה המשולמת לך יכולה להיות משולמת אך ורק לחשבון בנק בארץ ישראל.

 

5.האם ניתן לשלם את הקצבה לחשבון בנק שלא על שמי?

לא, הקצבה יכולה להיות משולמת אך ורק לחשבון בנק על שמך.

 

6.מאיזה גיל אני יכול להתחיל לקבל קצבה?

ניתן להתחיל לקבל קצבה החל מגיל 60 .

גיל מקסימלי להתחלת קבלת קצבה הינו גיל 80 .

 

7.מה זה מקדם המרה לקצבה ?

מקדם המרה לקצבה הוא מספר שבעזרתו "מתרגמים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים.

 

8.האם תהיה לי את האפשרות לחזור בי מבקשתי לקבלת קצבה לאחר שהחלו לשלם לי אותה?

לא, ברגע שהנך חותם על בקשתך לתשלום קצבה והתשלום הראשון החל לא תהיה אפשרות לחזור בך מבקשתך.

 

9.האם אני יכול לשנות את בחירתי לשינוי מוטבים במידה ובחרתי במסלול "המשך תשלום קצבה למוטבים?

כן, במידה ונשאר חלק יחסי של קצבאות שעתיד להיות משולם למוטבים בקרות מקרה ביטוח (מוות) הנך יכול לעשות זאת

בכל רגע נתון מול חברת הביטוח, למעט במקרה שבו נחבר מסלול של קצבה זוגית עם הבטחת מקדם לבן/בת הזוג במקרה מותו המוקדם של המבוטח/ת.

 

10.האם תהיה לי את האפשרות לחזור בי מבחירתי במסלול "המשך תשלום קצבה לבת הזוג" ?

לא, להבדיל מבחירת מוטב חישוב תשלום הקצבה לבת הזוג מתבצע על פי נתוניה של בת הזוג ולא לא יהיה ניתן לשנות את בחירתך.

 

11.האם אני נדרש לדווח לחברת הביטוח במידה ואני שוהה מחוץ למדינת ישראל ?

במידה שתבחר לשהות מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שישה חודשים, עליך ליידע את החברה

בדבר יציאתך מחוץ לישראל וכן להמציא מסמך "אישור חיים" לצורך המשך קבלת קצבה חודשית אחת לחצי שנה  .

 

שאלות נפוצות אחרי פרישה

1.האם אני צריך לשלוח כל שנה טופס 101 (כרטיס עובד) או פק"ש?

כן, ברגע שהנך מקבל קצבה אינך מתנתק ממערכת המיסוי הישראלית ובמידה ולא ישלח טופס 101 או אישור פקיד שומה ינוכה מס מירבי של 47% על פי הוראות של רשות המיסים במדינת ישראל עד להשלמת הטפסים בגין אותה השנה.

כמו כן , חשוב שתעדכן בטופס 101 האם הינך תושב הארץ או תושב חוץ.

 

2.עד איזה תאריך אני צריך לשלוח טופס 101 או פק"ש בעבור שנת המס הנוכחית?

ניתן לשלוח את האישורים במהלך כל שנת המס, אך חשוב ציין כי מבוטח שלא יגיש את הטפסים עד לתאריך 30/4 בכל שנה ינוכה לו מס מרבי של 47% . (התאריך הנ"ל יכול להשתנות בהתאם להוראות שיתקבלו מרשות המיסים).

 

3.במידה ואיחרתי בשליחת הוראות פקיד השומה או בשליחת טופס 101 (כרטיס עובד) והשלמתי אותם רק במהלך אותה שנת מס האם ברגע שאני אשלח אותם אקבל החזר רטרו מתחילת אותה שנת מס בהתאם להנחיות פק"ש או טופס101?

כן, ניתן לשלוח את הטפסים במהלך אותה שנת מס אך עד לשליחת הטופס ינוכה מס מירבי של 47% מס הכנסה. יש לציין כי הוראות מס משנת מס קודמת יהיו רלוונטיות עד לתאריך 30/4 של שנת המס הנוכחית. ובמידה וחלפה שנה ניתן לבצע את ההתחשבות מול רשות המיסים באופן עצמאי.

 

4.האם אני יכול לשנות את פרטי חשבון הבנק שלי אליו משולמת הקצבה?

כן, הנך יכול לשנות את פרטי חשבון הבנק שלך מול חברת הביטוח, חשוב לציין כי פרטי החשבון העדכני צריכים להיות על שמך. יש לצרף צילום שק או אישור ניהול חשבון בנק לצורך השינוי .

 

5.במידה ואני רוצה לקבל את תלושי הקצבה שלי באפיק דיגיטלי ולא באמצעות דואר ישראל זה אפשרי?

כן, ניתן לבקש זאת משרות הלקוחות בחברת הביטוח.(בקשה זו מצריכה שליחת טופס חתום על ידך).

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter