אובדן כושר עבודה – מגן הכנסה

  • ביטוח אובדן כושר עבודה מסוג "כלל מגן הכנסה" - למעוניינים להגן על עצמם מפני הסיכון של אובדן הכנסה כתוצאה ממחלה או מתאונה אשר לא יאפשרו להם להמשיך לעבוד

מי שעבודתו נפסקת עקב אובדן יכולתו לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה, סובל וודאי ממצב ‏בריאותו, אך לא פחות - מן האובדן הכלכלי. הצרכים הכספיים אינם נפסקים במקרה זה, אלא ‏להיפך, הם רק הולכים וגדלים, וההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות ‏הביטוח הלאומי, אינה מספיקה לעיתים אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה. על מנת ‏לאפשר הכנסה גם בעת אובדן מוחלט של הכושר לעבוד, דרוש לך כיסוי ביטוחי "כלל מגן ‏הכנסה" מבית "כלל ביטוח", המבטיח לך שקט נפשי שיאפשר לך לחזור למסלול חיים רגיל ‏ולהשתלב מחדש במעגל העבודה.‏
גם כשיכולת העבודה נפגעת, החיים נמשכים.

 

 

עיקרי הפוליסה

עיקרי הכיסוי הביטוחי - ביטוח אובדן כושר עבודה:‏
‏"כלל מגן הכנסה", מבית "כלל ביטוח", כולל מוצר בסיס והרחבות לבחירת המבוטח. ‏


הכיסוי מקנה:‏
• תשלום תגמולי פיצוי חודשי למבוטח הנמצא במצב של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה ‏או תאונה בשיעור של 25% לפחות ועד שיעור של 75% לפחות, ולכל תקופת אי יכולתו לעבוד ‏או עד   תום הפוליסה, המוקדם מביניהם.‏
• שחרור מתשלום פרמיות הביטוח כל עוד קיימת זכאות לתשלום הפיצוי החודשי.‏
• הפיצוי החודשי מתקזז, בין היתר, עם תשלומים מול גורם ממשלתי וביניהם תשלומים ‏מביטוח לאומי להם זכאי המבוטח בתאונות עבודה.‏
• ניתן לבטל קיזוז תשלומים מביטוח לאומי בתאונות עבודה על ידי רכישת הרחבה לביטול קיזוז ‏תשלומים מביטוח לאומי.
• אפשרות לרכישה כנספח לפוליסה מסוג פרופיל. ‏
• תום תקופת הכיסוי הביטוחי יקבע על פי מועד יום הולדת המבוטח בגיל פרישת חובה (גיל ‏‏67, למבוטח שבחר בגיל ברירת מחדל כגיל תום תקופת הביטוח). ‏


רכישת הכיסוי כפופה להליך חיתום ואישור החברה בכתב.‏
תשלום תגמולי הביטוח בפוליסה למבוטח הזכאי לכך לאחר השלמת שלושה חודשי ‏המתנה.

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter