הכנסה למשפחה פלוס (ברקת)

כאשר אנו מעוניינים לחשב מהו סכום הביטוח הנדרש למשפחה, קיימות התלבטויות כיצד מבצעים את החישוב?

באיזה אופן ישתמשו המוטבים בסכום החד פעמי? האם ידעו לכלכל את צעדיהם?

הפתרון נמצא בפוליסת הכנסה למשפחה פלוס (ברקת)* של כלל ביטוח ופיננסים, המאפשרת לרכוש סכום ביטוח למקרה מוות,

המשולם למוטבים כתשלום חודשי עד לתום תקופת הביטוח.

עיקרי הפוליסה

פוליסת הכנסה למשפחה פלוס (ברקת) מבית "כלל ביטוח", מקנה:

 

  • המבוטחים קובעים במועד ההצטרפות לביטוח את סכום התשלום החודשי וכן את תקופת הביטוח.
  • ניתן לרכוש הכנסה למשפחה פלוס לשני בני זוג באותה פוליסה.
  • ניתן לרכוש מספר כיסויים של הכנסה למשפחה פלוס (ברקת) בפוליסה, וכן לקבוע סכום תשלום חודשי, תקופת ביטוח ומוטב שונה, עבור כל כיסוי.
  • ברות ביטוח – אפשרות לרכישת סכום תשלום חודשי** נוסף, עד 25% מהסכום המקורי שנרכש במועד ההצטרפות, ללא צורך בחיתום, בטווח זמן של עד 90 ימים מהולדת בן/ת למבוטחים או נישואין (בתנאי שהגיל הביטוחי של המבוטחים במועד רכישת סכום התשלום החודשי הנוסף, אינו עולה על גיל 45 ועד תקרה מצטברת של 100% מהתשלום החודשי שרכשו המבוטחים במועד ההצטרפות).

 

*בפוליסת הכנסה למשפחה (ברקת) ביטוח חיים לתשלום חודשי במקרה מוות בפרמיה משתנה

**התשלום החודשי הנוסף יירכש על פי תנאי תכנית המבטיחה תשלום חודשי מסוג זה, כמפורט בתנאי הפוליסה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter