ביטוח חיים למקרה מוות - "ברקת" הכנסה חודשית למשפחה

  • תשלום סכום חודשי קבוע, במקרה של פטירה חס וחלילה

כאשר מפרנס נפטר, מעבר לכאב האובדן, נגזלת מהמשפחה הכנסה חודשית הדרושה לה להמשך תפקודה הכלכלי המלא.

על מנת להבטיח שמשפחתך תמשיך לקבל מדי חודש את הסכום הדרוש לקיומה וליציבותה הכלכלית, דרושה לך פוליסת "ברקת" מבית "כלל ביטוח".
כי מדי חודש דרושה הכנסה חודשית למשפחה

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות -"ברקת", מבית "כלל ביטוח", מקנה:

  • תשלום חודשי למשפחה בעת פטירת המבוטח עד לתום תקופת הביטוח
  • תשלום חודשי המשתנה מדי חודש בהתאם לתשואה במסלול ההשקעה ובניכוי הריבית התחשיבית שעל פיה חושב התשלום החודשי
  • פוליסת ברקת מקנה למבוטחיה אפשרות לרכוש סכום ביטוח נוסף בגובה 25% מהתשלום החודשי שנרכש בעבור אותו מבוטח, ללא צורך בהוכחת מצב בריאות, בתוך 90 ימים מהולדת בן/ת למבוטח או במועד נישואין (ובתנאי שגיל המבוטח במועד ההגדלה לא עולה על גיל 45 שנה, ועד ל- 100% מהתשלום החודשי שנרכש לאותו מבוטח)
    *התשלום החודשי הנוסף יירכש על פי תנאי תכנית המבטיחים תשלום חודשי מסוג זה, שיהיו ידועים במועד רכישת סכום הביטוח הנוסף ועל פי גיל המבוטח וסטאטוס עישון במועד זה, ועל פי תנאי החיתום שנקבעו למבוטח בפוליסה הקיימת.
  • פוליסה זו נמכרת בפוליסות מסוג פרופיל אישי (פוליסות חיסכון הכוללות מרכיב ביטוחי) ובפוליסות שאינן מסוג פרופיל (פוליסת ביטוח בלבד, ללא מרכיב חיסכון)
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter