ביטוח חיים למקרה מוות שנגרם בתאונה בלבד - "מוות מתאונה"

  • למעוניינים בהגנה כלכלית למשפחתם במקרה של מוות כתוצאה מתאונה

מוות כתוצאה מתאונה מותיר את המשפחה להתמודד עם עול כלכלי מיידי ובלתי צפוי. על מנת למנוע מראש את נזקיה הכלכליים של תאונה דרושה לך פוליסת "מוות מתאונה" מבית "כלל ביטוח".
תאונה אי אפשר לצפות מראש, את הנזק הכלכלי ניתן למנוע

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות - "מוות מתאונה", מבית "כלל ביטוח", מקנה:

  • תשלום חד פעמי למוטבים בגובה סכום הביטוח, ללא קשר לסכומי ביטוח אחרים בהם בוטח, במקרה של מות המבוטח כתוצאה מתאונה 

* פוליסה זו נמכרת בפוליסות:
מסוג פרופיל פרט (פוליסות חיסכון הכוללות מרכיב ביטוחי)
ובפוליסות שאינן מסוג פרופיל (פוליסת ביטוח בלבד, ללא מרכיב חיסכון)

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter