תשואות קופות גמל להשקעה

 

 

בשנים האחרונות ידוע, כי מי שמעוניין להשקיע את כספו ולקבל תשואות יפות, הכתובת שלו היא איננה הבנק. הריבית האפסית הקיימת, גורמת לאנשים רבים לחפש אלטרנטיבות להשקעה, בין אם הם יודעים מראש, שיזדקקו לכסף בשנים הקרובות, ובין אם הם חוסכים לטווח ארוך או לגיל פרישה.

 

אחת האלטרנטיבות היותר אטרקטיביות העומדות לרשותו של מי שמחפש אפיק השקעה, היא קופת גמל להשקעה. הכלי הזה הוא כלי חיסכון והשקעה שהמדינה יצרה, כדי לתת מענה להשקעת כספים נזילים . קופת גמל להשקעה, מתאפיינת בגמישות מירבית וניתן לשחרר את הכסף בכל עת – כאשר ניתנות הטבות מס, למי שפודה את הכסף כקצבה אחרי גיל 60. תקרת ההפקדה לקופה עומדת כרגע על 70,913 אלף שקל בשנה(נכון לשנת 2021).

 

בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה של חוסכים שפותחים קופת גמל להשקעה, בדיוק בגלל היתרונות הללו. למעשה, מבחינת תשואות קופות גמל להשקעה, שנת הקורונה הייתה שנה מצוינת לחוסכים בקופות הגמל להשקעה.

קופות גמל להשקעה הן מוצר מגוון, כך שהחוסכים יכולים לבחור בין מסלולים שונים, עם רמת סיכון שונה. תשואות קופות הגמל להשקעה משתנות בהתאם למסלול – כאשר מי שבוחר מסלול מנייתי, יודע שהוא בוחר במסלול עם רמת סיכון גבוהה יותר ופוטנציאל תשואות גבוה יותר.

 

תשואות קופות גמל להשקעה בחברת כלל ביטוח ופיננסים

 

חברת כלל ביטוח ופיננסים מציעה במסגרת "כלל גמל לעתיד" מגוון רחב של מסלולים, המאפשרים לכל משקיע לבחור בעצמו כיצד למצוא את האיזון המתאים לו - בין רמת הסיכון שהוא מעוניין בה לתשואות קופות גמל להשקעה שהיה מעוניין לקבל. המגוון גדול מאוד – החל ממסלול מנייתי ועד מסלול שקלי קצר, המוגבל להשקעות ברמת סיכון נמוכה ביותר.

 

מי שמחפש תשואות גבוהות ויודע שיש לו טווח השקעה רחוק, בוחר לעתים קרובות במסלול המניות, שבו הנכסים חשופים למניות בשיעור הקרוב ל100%.

בשנת 2021, הניב המסלול תשואה של כ-20.74% ותשואה ממוצעת שנתית בשלוש השנים האחרונות  עמדה על  17.12%.

מסלול זה אינו מתאים לכל אחד, וקיימים מסלולים נוספים, כך למשל, אפשר למצוא בקופות הגמל להשקעה מבית כלל ביטוח ופיננסים, את המסלול הכללי - מסלול שבו נכסי המסלול חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול רשם תשואה של 12.26% בשנת 2021 והתשואה ממוצעת שנתית בשלוש השנים האחרונות עמדה על 9.92%.

מסלול אחר הוא מסלול אג"ח עד 15% מניות, בו מוגבלת החשיפה המנייתית בתקנון המסלול לשיעור של עד 15% . במסלול זה, בשנת 2021, התשואה עמדה על כ-6.74% והתשואה הממוצעת השנתית בשלוש שנים האחרונות, עמדה על 6.20%.

 

למשקיעים היותר סולידיים, קיימת אפשרות לבחור במסלול אג"ח, שבו נכסי המסלול חשופים לאג“ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג“ח להמרה ופקדונות. במסלול זה, תשואת 2021 עמדה על כ-3.30% והתשואה ממוצעת שנתית בשלוש השנים האחרונות עמדה על 4.16%.

 

בחברת כלל ביטוח ופיננסים, מציעים עוד מספר מסלולים, וכדאי לבחון את כולם ולהתאימם לחוסכים. בכל מקרה, חשוב לדעת, כי ניתן לעבור ממסלול למסלול בקלות, והמעבר אינו מייצר אירוע מס.

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter