שאלות ותשובות- כלל גמל לעתיד- קופת גמל להשקעה

תפריט נושא

מהי קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד"?

קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד" היא מוצר חיסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך, המאפשר שמירה על נזילות, במקביל ליתרונות מיסוי בגיל פרישה.

הכספים נזילים למשיכה בכל עת.

בעת משיכת הכספים, משלמים 25% מס רווח הון על הרווחים הריאליים.

ניתן לפתוח חשבון על שם הילדים או הנכדים, גם בעודם קטינים.

ניתן להפקיד לקופת הגמל סכום חד פעמי או בהוראת קבע חודשית, ובלבד שסכום ההפקדה הכולל בקופת הגמל להשקעה לא יעלה על 71,121 ₪ לשנה, נכון לשנת 2019. תקרה זו צמודה למדד המחירים לצרכן.

ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים בכל עת. המעבר אינו מהווה אירוע מס ומבוצע ללא תשלום.

קיימת אפשרות, החל מגיל 60, להמיר את הכספים הצבורים בקופה לקצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים, וזאת באמצעות העברת הכספים לקופת גמל לקצבה. בדרך זו, ניתן ליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון.  בנוסף, הקצבה החודשית תיחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה).

בקופת גמל להשקעה הכספים נזילים בכל עת ולא חלים עליהם קנסות, למעט תשלום מס רווח הון המשולם ע"פ חוק. לעומת זאת, בקופת גמל "רגילה" ניתן למשוך את הכספים רק מגיל 60, וזאת בהתאם להסדר התחיקתי.

בקופת גמל להשקעה קיימים מגוון מסלולי השקעה, ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מרבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים.

 

מסלולי ההשקעה:

  • מסלול מניות
  • מסלול כללי
  • מסלול אגח
  • מסלול אגח עד 15% מניות
  • מסלול אג"ח ממשלת ישראל
  • מסלול שקלי טווח קצר
  • מסלול הלכה

הכספים מנוהלים ע"י כנף – זרוע ההשקעות ארוכות הטווח של כלל ביטוח ופיננסים.

 

להצטרפות לקופת גמל להשקעה לחצו כאן

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter