תאונות אישיות

 

ביטוח תאונות אישיות

כולנו, גם הזהירים שבינינו, חשופים לתאונות אישיות.
בבית או בחוץ, לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו
חסינים
לגמרי מפני תאונה. "כלל ביטוח" מלווה במקרה
של אובדן
כושר עבודה, נכות או מוות חלילה כתוצאה מתאונה,
ומציעה כיסוי שיסיר
 כל דאגה וימנע חוסר ודאות כלכלית.
מענה כיסויי יוענק לכם ולבני משפחותיכם בכל דרך שבה
תהיו, ועל כל צרה שלא תבוא

ביטוח תאונות
ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

הדאגה למשפחה אינה מושלמת בלי ביטוח תאונות אישיות. פוליסת ביטוח תאונות אישיות מיועדת למעוניינים בהגנה מפני חוסר ודאות כלכלית כתוצאה מתאונה

ביטוח תאונות אישיות - קבוצתי

גם התנהגות זהירה אינה מונעת תאונות. ביטוח תאונות אישיות קבוצתי נועד לאוכלוסיה הומוגנית ולארגונים, כגון תלמידים