מערכת איתור רופא, שלפניך, מאפשרת לך לבחור רופא מתוך רשימת הרופאים הנמצאים בהסדר. לבחירת רופא, עליך להזין אחד או יותר מהפרטים המבוקשים והמערכת תציג בפניך את הרופאים והמנתחים הרלוונטיים

איתורנים נוספים
* הרשימה המופיעה באתר האינטרנט מעודכנת ליום פרסומה והיא מתעדכנת מעת לעת. 
** תשומת הלב כי ההסדרים עם הרופאים אינם כוללים בהכרח את כל הפרוצדורות הרפואיות המבוצעות על ידם. על מנת לברר האם הרופא הנבחר מצוי בהסכם עם חברתנו ו/או מה הפרוצדורות המבוצעות על ידו במסגרת ההסכם ניתן לפנות אל מוקד השירות בטלפון מספר 03-6388400.
*** אין במערכת איתור רופאים משום המלצה מטעם החברה לפנות ו/או לקבל שירות מטעם מי מהרופאים.