ביטוח ימי

הסחר בעולם המודרני כרוך בהובלת מטענים וסחורות
ממקום למקום, בים, באוויר וביבשה.
על מנת להגן על כלי השיט שברשותך ועל מטענך היקר
בעת ייבואו, ייצואו, שינועו או אחסונו, פיתחנו את פוליסות
"ביטוח ימי" מבית "כלל ביטוח"

ביטוח ימי