מדיכלל ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל, לרבות ניתוחים מניעתיים וטיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, לאחרר מיצוי וניכוי זכויות המבוטח בשב"ן 

קבל הצעה

עיקרי המסלול

  • ניתוחים בישראל, לרבות ניתוחים מניעתיים
  • כיסוי שכר המנתח והרופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח עד 30 ימי אשפוז, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז שבוצעו כחלק מהניתוח, באמצעות נותן שירות שבהסכם
  • טיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter