מדיכלל פירסט

  • מסלול המעניק הגנה רפואית רחבה ללקוח

המסלול כולל כיסוי לניתוחים מהשקל הראשון ומבטיח כי בעת הצורך, יוכל המבוטח לבחור במנתח מתוך רשימת מנתחים בכירים רחבה ולבצע את הניתוח מהר ככל האפשר.

במקביל ניתנת למבוטח האפשרות להחליט לבצע את הניתוח בחו"ל. כמו כן מעניק המסלול כיסוי נרחב לתרופות, וכיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

לרכישה

עיקרי המסלול

"מדיכלל פירסט", כולל:

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

  • 3 התייעצויות בשנת ביטוח, אגב ביטוח.
  • כיסוי שכר המנתח ורופא המרדים, הוצאות חדר ניתוח עד 30 ימי אשפוז, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז ובדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח.
  • טיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח. 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

  • ביצוע הניתוח בחו"ל לאחר תיאום עם המבטח - כיסוי לשכר המנתח והמרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקה פתולוגית.
  • הבאת מומחה לישראל לפי בקשת המבוטח ולפי שיקול דעת המבטח, לצורך ביצוע הניתוח, יבוצע כתחליף להוצאות הבסיסיות וההוצאות הנוספות בקשר עם הניתוח.  

כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר.
  • טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית. 

מדיכלל תרופות

  • "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים.
  • "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים. 

נספח הרחבה לתרופות

הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter