מדיכלל בייסיק - ניתוחים בחו"ל

 • כיסוי ביטוחי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
 • השתלת איברים וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תרופות מחוץ לסל הבריאות

רמת שירותי הרפואה בישראל היא מהגבוהות בעולם, אולם קיימים מקרים בהם עקב חוסר הידע והניסיון הרפואי, הרלוונטיים למקרה המדובר, רחבים ומקיפים יותר בחו"ל. 

לרכישה

עיקרי המסלול

מדיכלל בייסיק - מסלול ניתוחים בחו"ל כולל: 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

 • ביצוע הניתוח בחו"ל לאחר תיאום עם המבטח - כיסוי לשכר המנתח והמרדים, הוצאות חדר ניתוח, דמי אשפוז ובדיקה פתולוגית
 • הבאת מומחה לישראל לפי בקשת המבוטח ולפי שיקול דעת המבטח, לצורך ביצוע הניתוח, יבוצע כתחליף להוצאות הבסיסיות וההוצאות הנוספות בקשר עם הניתוח.  

כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 • כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר
 • טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית
 • גמלה למבוטח המועמד להשתלה המרותק למיטתו בחו"ל, עד 6 חודשים ועד 8,000 ש"ח בחודש
 • גמלה למבוטח שעבר השתלה בחו"ל, למשך 24 חודשים ועד 7,000 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)
 • גמלה למבוטח שעבר השתלה בישראל, למשך 12 חודשים ועד 3,500 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)
 • פיצוי למבוטח שעבר טיפול מיוחד בחו"ל - 15,000 ש"ח
 • פטירה כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד במהלך 7 ימים ממועד ההשתלה - פיצוי של 50,000 ש"ח

מדיכלל תרופות

 • "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים.
 • "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים. 

נספח הרחבה לתרופות
הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter