נספח הרחבה לתרופות

 

הנספח מעניק הרחבה לכיסוי התרופות הקיים: כיסוי לתרופות נוספות וכן בדיקות להתאמת התרופות למחלת הסרטן

פרטים נוספים

כיסוי תרופתי לכל מחלה, לרבות סרטן וסרטן מתקדם

  • טיפול למבוטח ספציפי עבור מחלה ספציפית, על פי תקנה 29 (א) (1) או, 29(א)(3) או , 29(א)(4),לתקנות הרוקחים (תכשירים), תשמ"ו
  • הכיסוי יינתן כאשר רופא מומחה קבע כי התרופה יעילה לטיפול באופן ממשי במצבו הרפואי של המבוטח, על סמך אחד מהתנאים הבאים,שני פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים, או בדיקות גנומיות שבמסגרתן נמצא כי המבוטח זקוק לתרופה לצורך טיפול במחלתו וכי התועלת משימוש בתרופה עולה על הסיכון בה והיא אושרה לשימוש ע"י הרשות המוסמכת אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
  • סכום ביטוח מרבי בסך 160,000 ש"ח לחודש ועד 1,000,000 ש"ח במצטבר למשך כל תקופת הביטוח

בדיקות להתאמת תרופה למחלת הסרטן

  • בדיקות לאפיון והתאמת הטיפול למחלת הסרטן - בכל מעבדה בארץ ובעולם
  • כיסוי של עד 60,000 ש"ח במצטבר לכל הבדיקות לכל תקופת הביטוח

השתתפות עצמית:
לתרופות: ללא השתתפות עצמית
לבדיקות: השתתפות עצמית 20% לבדיקה

 

חשוב לדעת

  • תקופת אכשרה - 90 יום
  • תקופת ביטוח - כל החיים (הפוליסה מתחדשת מאליה כל שנתיים)
  • גיל כניסה מינימלי - החל מלידה

ניתן לרכישה רק למי שרכש פוליסת תרופות פרטית בכלל ביטוח,החל מיולי 2008.

 

 

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים,מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה.מידע זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה,ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. ההצטרפות לפוליסה/כתב השירות כפופה לאישור החברה וחיתום רפואי

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter