כתב שירות אבחון ישיר

  • כתב שירות הכולל :פגישת ייעוץ ראשוני אצל רופא מאבחן תוך יום עבודה אחד
  • בדיקות אבחון ראשוניות
  • בדיקות אבחון נוספות במקרה הצורך (לרבות בדיקות הדמיה מתקדמות כדוגמת,PET-C.T ,M.R.I C.T ועוד)

 

השירות מאפשר קבלת ייעוץ ואבחון רפואי ראשוני אצל רופא מאבחן תוך יום עבודה אחד ובדיקות נוספות במידת הצורך, על מנת להגיע לאבחון מדויק ומהיר ככל האפשר

פרטים נוספים

חשוב לדעת

 

  • ספק השירות - ביה"ח הדסה מדיקל סנטר
  • תקופת אכשרה - 90 יום
  • תקופת ביטוח - כל החיים (הפוליסה מתחדשת מאליה כל שנתיים)
  • גיל כניסה מינימלי - גיל לידה
  • גיל כניסה מקסימלי - 70 שנה
  • ההצטרפות תתאפשר כתוספת על פוליסות פרט בריאות וסיעוד, למעט פוליסת תאונות אישיות

 

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים,מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה.מידע זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה,ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. ההצטרפות לפוליסה/כתב השירות כפופה לאישור החברה וחיתום רפואי

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter