מחשבון משכנתא מאפשר להזין נתונים כגון סכום ההלוואה, תקופת ההחזר הרצויה, החזר חודשי רצוי ושיעור הריבית, ולראות כיצד שינוי אחד הפרמטרים משפיע על המשכנתא. מאחר ומגוון מסלולי המשכנתאות גדול וניתנת אפשרות לשלב בהלוואה מסלולים שונים בטווחי שנים משתנים, מחשבון משכנתא יוכל לספק לכם הערכה לגבי נתונים חיוניים לקבלת החלטה על המסלול המתאים ביותר.

*
*
*
*

טבלאות ההחזרים המחושבות במחשבון זה הינן לאינדיקציה בלבד והסכומים המחייבים הינם כפי שיופיעו בנספח להסכם המשפטי המחייב. מתן ההלוואות הינו בכפוף למילוי כל התנאים הנדרשים בכלל מימון אשראי צרכני בע"מ