גיוון והכלה

גיוון והכלה

אנו מקפידים להעסיק עובדים ללא אפליה על בסיס מגדר, מוצא או דת וליצור גיוון והכלה של כוח האדם בה. אנו משקיעים במקצועיות העובדים, בטיפוח יכולותיהם ומעמידים לרשותם כלים ותשתיות המקדמים מצוינות, חדשנות ויצירתיות.

אנו מאמינים בשוויון הזדמנויות, ופועלים לקידום אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג תעסוקה. יתרה מכך, הצבנו יעד שנתי להגברת הגיוון התעסוקתי בחברה.

הקבוצה מעסיקה עובדים, ללא אפליה על בסיס דת, מין ומגדר, לאום, מגבלה, נטייה מינית או כל מאפיין אחר. לצורך הטמעת תהליכים המקדמים גיוון והכלה, מקיימת הקבוצה קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה. כמו כן, נערכות התאמות בתהליכי המיון והקליטה, לרבות התייחסות לחגים ומועדים של בני דתות שונות בלוח החגים והחופשות של הקבוצה. 

דוח ניתוח פערי שכר לשנת 2021

בהתאם לדרישות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד שנכנס לתוקף ב-1.6.22, כלל ביטוח ופיננסים ביצעה בחברה ניתוח מעמיק של נתוני השכר לשנת 2021, כדי לבחון את פערי השכר בין גברים ונשים.

במסגרת ניתוח הנתונים, כדי לאמוד באופן מיטבי את פערי השכר, בוצע פילוח של מרבית העובדים ל-25 קבוצות, במטרה לייצר קבוצות שהעובדות והעובדים המשתייכים אליהן קרובים, ככל הניתן, בהגדרות התפקיד ו/או המדרג.

מהניתוח עולה, כי פער השכר הממוצע עומד על 4% לטובת הגברים בחברה, פער זה נמוך משמעותית מהפער הממוצע המינימלי בענפים השונים במגזר הפרטי בישראל העומד על כ-21%.

בכשליש מהקבוצות שפולחו בחברה, נרשם פער לטובת הנשים.

 

לצפייה בדוח הפומבי לשנת 2021, לחצו כאן

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter