גיוון והכלה

גיוון והכלה

אנו מקפידים להעסיק עובדים ללא אפליה על בסיס מגדר, מוצא או דת וליצור גיוון והכלה של כוח האדם בה. אנו משקיעים במקצועיות העובדים, בטיפוח יכולותיהם ומעמידים לרשותם כלים ותשתיות המקדמים מצוינות, חדשנות ויצירתיות.

אנו מאמינים בשוויון הזדמנויות, ופועלים לקידום אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג תעסוקה. יתרה מכך, הצבנו יעד שנתי להגברת הגיוון התעסוקתי בחברה.

הקבוצה מעסיקה עובדים, ללא אפליה על בסיס דת, מין ומגדר, לאום, מגבלה, נטייה מינית או כל מאפיין אחר. לצורך הטמעת תהליכים המקדמים גיוון והכלה, מקיימת הקבוצה קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה. כמו כן, נערכות התאמות בתהליכי המיון והקליטה, לרבות התייחסות לחגים ומועדים של בני דתות שונות בלוח החגים והחופשות של הקבוצה. 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter