ביטוח סיכוני סחר חוץ

 • פוליסת ביטוח האשראי מיועדת לחברות גדולות ובינוניות, המעוניינות להגן על עסקאות האשראי שלהן בחו"ל מפני אי תשלום חובות ולהגדיל את פעילותן העסקית עם לקוחות קיימים וחדשים
 • הפוליסה מבטחת עסקאות באשראי של עד שנה
 • כלל ביטוח אשראי מציעה גם פתרונות לכיסוי ביטוחי לטווח בינוני וארוך

עסקים המבוטחים בביטוח אשראי נהנים מאמצעי יעיל להשגת צמיחה מתמשכת ובטוחה ומשמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה. תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה מעניקה פיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו ומאפשרת למבוטח למזער הפסדים ולהגביר את חוסנו הכלכלי.
"כלל ביטוח אשראי" מספקת למבוטחיה, מכל ענפי המשק, הגנה מפני חדלות פירעון של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. פוליסת ביטוח האשראי שומרת על סעיף "חייבים" במאזן, ומונעת את הפיכתו לסעיף "חובות אבודים".
בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה הגנה מפני סיכונים פוליטיים.
עסקים המבוטחים בביטוח אשראי של כלל ביטוח נהנים מיתרון נוסף שכן בנקים וחברות מימון חוץ בנקאי מאפשרים להם להרחיב את מסגרות האשראי והמימון על בסיס פוליסת ביטוח האשראי.
כלל ביטוח אשראי, באמצעות "אטרדיוס" מאפשרת למבוטחיה לקבל מידע על לקוחותיהם הקיימים ו/או החדשים, במעל 110 מדינות, זאת באמצעות הפריסה הגלובלית של "אטרדיוס" והניסיון הרחב של כלל ביטוח אשראי בביטוח סיכוני סחר חוץ.

כתבו לנו

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח האשראי של "כלל ביטוח אשראי" מעניקה לך:

 • כיסוי ביטוחי במקרה של חדלות פירעון של קונה בחו"ל, דוגמת פשיטת רגל, כינוס נכסים, הקפאת הליכים ופירוק
 • כיסוי ביטוחי בגין סיכונים פוליטיים במדינת הקונה המונעים את העברת התשלום לספק (מורטוריום, ביטול רישיון יבוא וכו')
 • כיסוי במקרים של פיגורים בתשלומים
 • ניהול מקצועי של אשראי הלקוחות
 • תמיכה בהרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים
 • הפחתת הסיכון בכניסה לשווקים חדשים
 • תקרות כיסוי עילי של עד 100%
 • ביטוח הזמנות ייחודיות מותאמות לצרכי הלקוח
 • ביטוח מכירות חברת בת בארץ ובחו"ל
 • ביטוח מכירות באמצעות סוכן
 • הרחבת המימון הבנקאי והחוץ בנקאי בהתבסס על הפוליסה - ניכיון חשבונות/פקטורינג
 • טיפול משפטי ושירותי גביה בחו"ל בשיתוף עם גופים מקצועיים
 • ביטוח מכירות ממלאי בחו"ל לעסקים המאחסנים סחורות בחו"ל במחסן שבבעלותם. הביטוח יכסה מכירות שישלחו ממחסן זה ללקוח הסופי

 


* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter