הרחבת מקורות מימון

פוליסת ביטוח האשראי מאפשרת לך לגוון ולהרחיב את מסגרת האשראי של חברתך במערכת הבנקאית ובגופים החוץ בנקאיים.
 

יתרונות מרכזיים מתכניות המימון:

  • הרחבת פעילות ותמיכה בצמיחת העסק
  • פתרון מימון אשר אינו יושב על קווי האשראי הבנקאיים של החברה
  • שיפור בהון החוזר של החברה
  • שיפור היחסים הפיננסיים
  • שיפור תנאי הסחר עם ספקים בארץ ובחו"ל
  • שירותי גביה וטיפול משפטי בארץ ובחו"ל
כתבו לנו

עיקרי הפוליסה

הסבת זכויות הפוליסה:
פוליסת ביטוח האשראי של "כלל ביטוח אשראי" מאפשרת למבוטח להרחיב את מקורות והיקף המימון באופן אשר מעניק לגורם המממן בטוחה משמעותית נוספת. למעשה, במסגרת הסבת זכויות הפוליסה נותן המבוטח הוראה בלתי חוזרת לטובת הגורם המממן לקבלת התגמולים בעת אירוע ביטוחי.

 

ניכיון חייבים/פקטורינג:
פוליסת ביטוח האשראי של "כלל ביטוח אשראי" מאפשרת למבוטח לנכות חשבוניות של חייבים בארץ ובחו"ל אשר מבוטחים תחת הפוליסה. הגורם המממן למעשה רוכש (ללא זכות חזרה) את החוב המבוטח ע"י כלל ביטוח אשראי, ואילו המבוטח נהנה מהרחבת היקף המימון.      

 

מימון רכש/ספקים:
על פי רוב, עסקים המבוטחים בפוליסה לביטוח אשראי נהנים מהקלות בגיוס מימון לרכישת סחורות ו/או שירותים מספקים בארץ או בחו"ל.

 

 

* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter