ביטוח אשראי מרכז מידע

כיצד נקבעת תקרת האשראי לקונה מסוים?

השיקולים בקביעת תקרת האשראי לקונה ספציפי מתבססים בעיקר על המדדים הבאים:

 • ותק הקונה
 • תחום עיסוק, ענף כלכלי
 • מידע מהבנק, מספקים ומאחרים
 • היקף עסקאות בפועל
 • ימי האשראי
 • ניתוח נתונים פיננסים
 • בטחונות
 • ניסיוננו עם הקונה כמבטחים

הדברים החשובים ביותר בהם כדאי להשקיע את תשומת הלב במהלך ניהול הפוליסה, הם:

 • בדיקת תקפות לתקרות האשראי עבור כל קונה
 • העברת בקשות חדשות, חידוש והגדלת תקרת האשראי
 • דיווח על פיגורים בתשלומים, תשלומים חריגים וארכות, כפי שסוכם בפוליסה
 • העברת דיווחי מכירות ותשלום הפרמיה הנדרשת

שיעור הפרמיה נקבע בהתאם לרמת הסיכון הכרוכה בביטוח אשראי תיק הלקוחות של המבוטח. הגורמים העיקרים המשפיעים על רמת הסיכון הם:

 • הענף בו פועל המבוטח
 • היקף פעילותו של המבוטח
 • פיזור הלקוחות
 • טיב הלקוחות
 • ארצות היעד  - בפוליסת יצוא
 • תקופת האשראי הניתנת לקונים
 • ניסיון תשלומים והיקף חובות אבודים בעבר

החומר שיש לצרף להגשת תביעה כולל חשבוניות שלא נפרעו, צ'קים שלא כובדו, תעודות משלוח חתומות, בטחונות קיימים, טופס ייפוי כוח חתום ואישור זכויות חתימה. חשוב שהחומר להגשת התביעה יועבר בזמן הקצר ביותר לשם הגדלת סיכוי הגביה והקטנת החוב.

 

לשם קבלת עדכונים על שלבי התביעה ניתן לפנות למחלקת תביעות.

הפוליסה קובעת כי במקרה של אי פירעון מתמשך ישולם הפיצוי תוך 120 יום ממועד פירעון החוב. במקרה שהקונה הוכרז כפושט רגל או שמונה לו כונס נכסים או שניתן צו פירוק שלא מרצון, הפיצוי ישולם תוך 30 יום עם שינוי הסטטוס המשפטי שלו. אם ניתנה הארכה יחושב הזמן המירבי למתן הפיצוי ממועד הפירעון הדחוי.

לכלל ביטוח אשראי שותפות אסטרטגית עם תאגיד Atradius. תאגיד ביטוח האשראי השני בגודלו בעולם. הסכם זה מאפשר התקשרות למערכות המיחשוב של כ- 40 נציגויות בקבוצה ברחבי העולם. התקשרות זו מאפשרת לנו לרכוש מידע על הקונה . המידע כולל פרטי זיהוי, תחום פעילות, נתונים פיננסים, דיווחי בנקים וספקים ועוד.
בנוסף, נרכש מידע מספקים וחברות ביטוח ברחבי העולם. לאחר קבלת המידע, מבצעים חתמי החברה ניתוח והערכת סיכון לקונה וקובעים את תקרת האשראי.
לעיתים אנו יוזמים בקשת מידע נוסף מהקונה ישירות וזאת לאחר קבלת אישור מהמבוטח.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter