ביטוח אשראי לטווח בינוני וארוך

ביטוח אשראי לפרויקטים ולעסקאות אשראי לטווח בינוני וארוך
במסגרת פעילותה העסקית הייחודית של כלל ביטוח אשראי ומתוך רצון לתמוך במבוטחיה גם בעסקאות הנמשכות מעל שנה, מעניקה כלל ביטוח אשראי ביטוח אשראי לתקופות של עד 5 שנים, בשוק המקומי ובייצוא.
כיסוי ביטוחי זה רלבנטי הן לעסקאות מכירה ו/או מתן שירות העולות על שנה והן לפרויקטים בתחומים שונים (כגון תשתיות, בניה וכו'), המשתרעים על פני תקופות ארוכות ומאפשר לספק (המבוטח) לקחת חלק בעסקה ולפתח את עסקיו, מבלי לקחת על עצמו את הסיכון לחדלות פירעון או אי פירעון מתמשך של הקונה בארץ או בחו"ל ולרבות סיכונים פוליטיים. באמצעות גידור הסיכון ושילוב מימון מהמערכת הבנקאית, תומכת התכנית ביכולת מבוטחיה להתחרות ולהשתתף בפרויקטים ובכך להרחיב את פעילותם העסקית.

כתבו לנו

עיקרי הפוליסה

היתרונות:

  • כיסוי ביטוחי במקרה של חדלות פירעון של קונה בישראל או בחו"ל, דוגמת פשיטת רגל, כינוס נכסים, הקפאת הליכים ופירוק.
  • כיסוי במקרים של פיגורים בתשלומים.
  • כיסוי ביטוחי בגין סיכונים פוליטיים.
  • אפשרות למימון עסקאות באמצעות המערכת הבנקאית.
  • ביטוח פעילות חברות בת בארץ ובחו"ל.

 

* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter