ממשל תאגידי

ממשל תאגידי

אנו פועלים לקיומו של ממשל תאגידי נאות בכל הקשור לעבודת הדירקטוריון, כל זאת תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה, על קיומם של תהליכי קבלת החלטות נאותים, על תהליכי בקרה ופיקוח שוטפים ועל דיווחים מהימנים לגורמי פנים וחוץ.

כחלק מקידום איכות הממשל התאגידי, קבוצת כלל ביטוח ופיננסים עורכת תוכנית הכשרה לדירקטורים מכהנים בתחום עסקי הקבוצה ובתחומי הדין החל על הקבוצה ועל הדירקטורים. התכנית מותאמת לתפקידו של הדירקטור. בנוסף, דאגה הקבוצה לעריכת תוכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים הכוללת, בין היתר, כנסים, הרצאות העשרה ולומדות בתחומים האמורים לעיל. כך, שומרת הקבוצה על הרמה הגבוהה של הדירקטוריון ועל מקצועיותו.

בנוסף, מקיימת החברה כנסי אכיפה שנתיים, במטרה להטמיע בקרב הדירקטורים והמנהלים בה את מדיניות הציות ואת תוכניות האכיפה הפנימיות של החברה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter