השוואת קופות גמל להשקעה

 

קופת גמל להשקעה, הינה אחד הכלים הפופולריים בישראל לצרכי חיסכון, וזאת ממספר סיבות. ראשית, בזכות הגמישות שהיא מציעה לחוסכים – כך שאפשר להפקיד כל סכום באופנים שונים -  באופן חודשי או חד פעמי. שנית, בשל הנזילות שלה והעובדה שניתן לשחרר את הכסף בכל עת; ושלישית, בשל הטבות המס, שהיא מציעה למי שמושך את הכסף כקצבה אחרי גיל 60.

 

למעשה, בזכות התכונות הללו, קופת גמל להשקעה, היא אפיק חיסכון שבוחרים בו חוסכים בכל הגילאים ובכל המצבים התעסוקתיים והמשפחתיים – החל מהורים המשתמשים בה כתוכנית חיסכון לילדים, דרך עצמאים ועד מי שמחפש אפיק חיסכון לגיל פרישה.

 

כאשר עוסקים ב"קופת גמל להשקעה", חשוב לזכור שלא מדובר בקופה אחת אלא במספר קופות, או ליתר דיוק, במספר מסלולי השקעה. המטרה בהצעה של מספר מסלולים וביצוע השוואת קופות גמל להשקעה, היא לאפשר לחוסכים למצוא את הקופה המתאימה להם ביותר מבחינת פרופיל ההשקעה, או אפילו לפתוח מספר קופות – כל אחת במסלול שונה.

 

אמנם, מי שבוחר לחסוך את כספו בקופת גמל להשקעה, בוחר לעשות זאת כדי ליהנות מתשואות גבוהות יותר מאלה שהוא יכול לקבל בבנק – במיוחד כאשר הריבית היא כמעט אפסית. עם זאת, לא כל החוסכים מעוניינים לחסוך את כספם במסלול מאוד תנודתי. לכן, מסלולי ההשקעה נבדלים ביניהם ברמת הסיכון שהם מציעים לחוסכים - הם מאפשרים להם לנוע על הטווח שבין פרופיל סולידי, לבין פרופיל פחות סולידי, ולהיחשף לנכסים אלטרנטיביים.

 

בחברת כלל ביטוח ופיננסים, מעניקים מענה לכל פרופיל של חוסך, שכן כך למשל, הורים שפותחים קופת גמל לתינוק שנולד כדי שהוא ייהנה מהכסף בעוד 20 או 30 שנה, עשויים להעדיף רמת סיכון שונה מזו של חוסכים בני 55, המעוניינים לשחרר את הכסף בגיל 60.

 

השוואת קופות גמל להשקעה במסלולים השונים

 

כאמור, השוואת קופות גמל להשוואה במסלולים השונים מגלה תמהיל מגוון, המביא כמובן לתשואות שונות.

 

כך למשל, אפשר למצוא במסגרת "כלל גמל לעתיד" של כלל ביטוח ופיננסים מסלול כללי, שבו נכסי המסלול חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 

מסלול אחר, הוא מסלול אג"ח עד 15% מניות, בו מוגבלת החשיפה לרכיב מנייתי ל-עד 15% וזאת ע"פ תקנון המסלול .

 

מי שמעדיף להתמקד במניות, ימצא מסלול שבו הנכסים חשופים למניות בלבד בשיעור של כ-100% מנכסי הקופה.

 

למשקיעים היותר סולידיים, ניתן לבחור במסלול אג"ח, שבו נכסי המסלול חשופים לאג“ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג“ח להמרה ופיקדונות. אפשרות אחרת היא לבחור במסלול אג"ח ממשלת ישראל – שהוא מסלול דומה מבחינת שיעור החשיפה, אך מתמקד באג"ח סחיר של ממשלת ישראל בלבד.

 

כמו כן, אפשר לבחור במסלול סולידי יותר - מסלול שקלי לטווח קצר, שבו קיימת חשיפה לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג“ח שקליות סחירות ושאינן סחירות. החשיפה היא לנכסים שמשך החיים הממוצע שלהם, הוא לכל היותר שנה.

 

בנוסף לכל אלה, קיים גם מסלול הלכה, שבו יש חשיפה לנכסים מסוגים שונים, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות, אך בכפוף, כאמור, למגבלות ההלכתיות.

 

עבור מי שמתלבט, כדאי לשקול מהו המועד שבו הוא יזדקק לכסף ואת יכולתו להתמודד עם תנודתיות. בנוסף, חשוב לזכור כי תמיד אפשר לעבור ממסלול למסלול ולערוך השוואת קופות גמל להשקעה. למעשה, שינויים במסלולי השקעה אינם כרוכים בתשלום ואינם נחשבים לאירועי מס.

 

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter