תביעות online

כאן ניתן להגיש תביעה, להתעדכן בסטטוס הטיפול ולהשלים מסמכים חסרים Online. שידרגנו עבורך את לובי תביעות ועכשיו ניתן להגיש תביעה ללקוח מזוהה ותביעות במסלול מהיר

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter

קישורים מרכזיים באתר