תביעות online

כאן ניתן להגיש תביעה, להתעדכן בסטטוס הטיפול ולהשלים מסמכים חסרים Online 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter

קישורים מרכזיים באתר