ביטוח צד ג' - "כלל ראשון לנסיעה בטוחה" לרכב עד 3.5 טון

  • לרכב ישן, שאינו מכוסה בביטוח "מקיף"
  • לרכב ששוויו אינו מצדיק ביטוח "מקיף"

פוליסת ביטוח צד ג' - "כלל ראשון לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון" מבית "כלל ביטוח", מכסה נזקים לרכב ולרכוש הזולת (צד ג'), כתוצאה משימוש ברכב. אף אם עלות הרכב אינה מצדיקה ביטוח מקיף, הנזק לצד ג' עלול להיות גבוה מאוד!

פוליסת ביטוח צד ג' לרכב של "כלל ביטוח" מבטיחה לך שפגיעה בצד ג' לא תהפוך לפגיעה כלכלית בך

לרכישה

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח צד ג' - "כלל ראשון לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון", מבית "כלל ביטוח", כוללת כיסוי בגין:

  • נזק לרכוש (ולרכב) של צד ג', כתוצאה משימוש ברכב
  • טיפול בתביעת צד ג'
  • גבול האחריות המירבי הינו עד לסך של 450,000 ש"ח
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter