ביטוח לטרקטור חקלאי

  • הציוד החקלאי שלך יקר, אל תשאיר אותו ללא ביטוח

ביטוח חקלאי לטרקטור חקלאי מבית "כלל ביטוח" מכסה את הטרקטור הן בתנועה והן בחנייתו וכן את הסחורות

והמטענים המובלים עליו.

עיקרי הפוליסה

  • ביטוח כל הסיכונים
  • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (נזקי רכוש בלבד)
  • הרחבה לביטוח נזקי גוף
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter