פוליסה משולבת לביטוח טרקטורים וכלים חקלאיים ניידים

 • הציוד החקלאי שלך יקר, אל תשאיר אותו ללא ביטוח

הפוליסה לביטוח טרקטורים וכלים חקלאיים ניידים מציעה לך מגוון כיסויים לסיכונים העלולים לגרום נזק לטרקטור ו/או לרכושו של צד שלישי,
כתוצאה מהשימוש בטרקטור או בכלי החקלאי הנייד.

 

הכלים אותם ניתן לבטח:

 • טרקטורים חקלאיים לרבות טרקטור משא חקלאי
 • טרקטורונים חקלאיים
 • מכונות חקלאיות ניידות
 • נגררים לטרקטורים חקלאיים שמשקלם עד 1 טון
 • כלי צ.מ.ה המשמשים לעבודות חקלאיות בלבד

עיקרי הפוליסה

פוליסה משולבת לביטוח טרקטורים, מבית "כלל ביטוח", הינה פוליסה מודולרית הכוללת את הפרקים הבאים:

 • ביטוח כל הסיכונים לטרקטורים וכלים חקלאיים ניידים
 • ביטוח שבר מכני
 • ביטוח סחורות ומטענים בהעברה
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש

 

הפוליסה מציעה כיסויים נוספים לרכישה, בהתאם לבחירתך:

 • רעידת אדמה
 • נזקי טבע
 • מהומות
 • עבודות קבלניות חקלאיות בשכר
 • שבר זכוכיות/שמשות
 • החזר בגין ניכוי בלאי לחלקי מרכב בשל תיקון נזק חלקי
 • ביטוח מערכות קול וקשר
 • ביטוח תוספות מיוחדות שאינן אינטגרליות לטרקטור החקלאי
 • השבה לקדמות
 • גניבה, פריצה ושוד
 • כיסוי לכלים נגררים
 • הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי
 • אי הפחתת בלאי (בשל תיקון שבר מכני)
 • הוצאות חילוץ וגרירה

 

* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה, המידע הרשום בפוליסה גובר על התיאור באתר.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter