ביטוח בפני נזקי טרור (לעסק)

נזקים כתוצאה ממעשה טרור אינם מכוסים בפוליסות ביטוח רגילות. ביטוח נזקי טרור מבית "כלל ביטוח", מכסה נזק פיזי ישיר לרכוש השייך למבוטח או נמצא באחריותו, כתוצאה ממעשה טרור (לא ממלחמה) שבוצע בתחומי הקו הירוק של מדינת ישראל. ניתן לרכוש כיסוי גם לאובדן רווחים כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של פעילות העסק עקב הנזק הפיזי שנגרם לרכוש ממעשה הטרור.
למרבה הצער, הטרור הוא חלק מחיינו. הנזק ממנו לא חייב ליפול עליך

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter