דיווחים מיידיים

עדכון בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות של החב'-תשובת החב' לאלרוב וכן פניה נוספת של בע"מ נוסף לדחיית ההנפקה, המשך
עדכון בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות של החב'-תשובת החב' לאלרוב וכן פניה נוספת של בע"מ נוסף לדחיית ההנפקה, המשך
אלרנד בפניה נוספת לכללבט בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות
אלרנד בפניה נוספת לכללבט בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות
תוצ' הנפקה של מניות לציבור ע"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.22
תוצ' הנפקה של מניות לציבור ע"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.22
בקשת הסתלקות מבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת בק"ע מכירת החזקות חב' הקבוצה באלרוב
בקשת הסתלקות מבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת בק"ע מכירת החזקות חב' הקבוצה באלרוב
בית המשפט המחוזי אישר את הסתלקות מהבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת, המשך
בית המשפט המחוזי אישר את הסתלקות מהבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת, המשך
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון תקנות דמי ניהול למקבלי קצבאות, צפוי לפגוע בהכנסות וברווחיות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון תקנות דמי ניהול למקבלי קצבאות, צפוי לפגוע בהכנסות וברווחיות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
תוצ' אסיפה כללית מיום 27.12.21
תוצ' אסיפה כללית מיום 27.12.21
פניית בעל המניות אלרוב בק"ע זימון האסיפה השנתית ,החב' החליטה לא לדוחות את מועד האסיפה - 22.12.2021
פניית בעל המניות אלרוב בק"ע זימון האסיפה השנתית ,החב' החליטה לא לדוחות את מועד האסיפה - 22.12.2021
דוח הצעת מדף,הצעת רכש חליפין חלקיות לאג"ח ז וח' באג"ח יב - 07.12.2121
דוח הצעת מדף,הצעת רכש חליפין חלקיות לאג"ח ז וח' באג"ח יב - 07.12.2121
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 01.12.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 01.12.21
ניתן פס"ד לדחיית ייצוגית נגד בת בק"ע פוליסת ביטוח מתאונה,המשך - 30.11.21
ניתן פס"ד לדחיית ייצוגית נגד בת בק"ע פוליסת ביטוח מתאונה,המשך - 30.11.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 29.11.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 29.11.21
התובע בבקשה לאישור תובענה יצוגית נ' בת הגיש בקשה להסתלקות מהבקשה, הבקשה כפופה לאישור בימ"ש- המשך 20.10.21
התובע בבקשה לאישור תובענה יצוגית נ' בת הגיש בקשה להסתלקות מהבקשה, הבקשה כפופה לאישור בימ"ש- המשך 20.10.21
הממונה על שוק ההון אישר את מינוי דירקטורים בחב' הבת בכלל ביטוח - 14.10.21
הממונה על שוק ההון אישר את מינוי דירקטורים בחב' הבת בכלל ביטוח - 14.10.21
בקשה ליצוגית נגד בת ונוספת בטענה לדחיית תביעות ביטוח של ילדים עם צרכים מיוחדים המבוטחים בביטוח סיעודי הסובלים מ"תשישות נפש",לומדת
בקשה ליצוגית נגד בת ונוספת בטענה לדחיית תביעות ביטוח של ילדים עם צרכים מיוחדים המבוטחים בביטוח סיעודי הסובלים מ"תשישות נפש",לומדת
מחיקת תובענה ייצוגית נגד בת בק"ע שיווק פוליסות ביטוח שאינן קופות גמל,המשך
מחיקת תובענה ייצוגית נגד בת בק"ע שיווק פוליסות ביטוח שאינן קופות גמל,המשך
דוח הצעת מדף להנפקת אגח יב ע"פ ת. מדף מיום 29.8.19, הזמנות: 25.8.21
דוח הצעת מדף להנפקת אגח יב ע"פ ת. מדף מיום 29.8.19, הזמנות: 25.8.21
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית של אגח סדרה יב'
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית של אגח סדרה יב'
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
פס"ד הדוחה בקשה ליצוגית נגד חב' הבת ונוספות בק"ע ביטוח מקיף לבתי עסק בתקופת התפרצות הקורונה - תיקון דוח
פס"ד הדוחה בקשה ליצוגית נגד חב' הבת ונוספות בק"ע ביטוח מקיף לבתי עסק בתקופת התפרצות הקורונה - תיקון דוח
דירוג חב' הבת-מידרוג קובעת דירוג (Aa3.il(hyb לכתבי התחייבות נדחים סד' יב' בסך של עד 400 מ'שח ע.נ שתנפיק חב' הבת, אופק הדירוג יציב
דירוג חב' הבת-מידרוג קובעת דירוג (Aa3.il(hyb לכתבי התחייבות נדחים סד' יב' בסך של עד 400 מ'שח ע.נ שתנפיק חב' הבת, אופק הדירוג יציב
בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית חברה בת בק"ע פוליסת ביטוח חיים קבוצתי שמכרה מבלי להודיע על ביטול הפוליסה, כפוף
בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית חברה בת בק"ע פוליסת ביטוח חיים קבוצתי שמכרה מבלי להודיע על ביטול הפוליסה, כפוף
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע גמלא מפוליסה משתתפת ברווחי השקעות
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע גמלא מפוליסה משתתפת ברווחי השקעות
מידרוג מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFS) הקיים (Aa1) של כלל ביטוח וכן את הדירוג הקיים (Aa3) (hyb) של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרות ג', ט' י' ו- יא'). אופק הדירוג שונה משלילי ליציב.
מידרוג מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFS) הקיים (Aa1) של כלל ביטוח וכן את הדירוג הקיים (Aa3) (hyb) של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרות ג', ט' י' ו- יא'). אופק הדירוג שונה משלילי ליציב.
אסיפה ביום 17.6.21-הסרת נושא מספר 2
אסיפה ביום 17.6.21-הסרת נושא מספר 2
ביהמ"ש דחה בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לתשלום למבוטחים תשואה ריבית נמוכה-המשך
ביהמ"ש דחה בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לתשלום למבוטחים תשואה ריבית נמוכה-המשך
בת השלימה רכישת מניות דוידוף-המשך
בת השלימה רכישת מניות דוידוף-המשך
בערעור לבימ"ש העליון על פס"ד חלקי המאשר באופן חלקי ייצוגית נגד החברה בק"ע ריבית בגין תגמולי ביטוח
בערעור לבימ"ש העליון על פס"ד חלקי המאשר באופן חלקי ייצוגית נגד החברה בק"ע ריבית בגין תגמולי ביטוח
אסיפה שזומנה ליום 27.5.21 נדחית ליום 17.6.21-הוספת נושא לסדר היום
אסיפה שזומנה ליום 27.5.21 נדחית ליום 17.6.21-הוספת נושא לסדר היום
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.5.21- תנאי כהונת יו"ר, מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.5.21- תנאי כהונת יו"ר, מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד
בקשה לייצוגית נגד בת בק"ע העברת מידע של הלקוחות לצדדים שלישיים ,פרטים,לומדת
בקשה לייצוגית נגד בת בק"ע העברת מידע של הלקוחות לצדדים שלישיים ,פרטים,לומדת
הנפקה לעובדים - תיקון דוח
הנפקה לעובדים - תיקון דוח
קול קורא על ידי הועדה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח
קול קורא על ידי הועדה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח
הגישה ביחד עם כלל ופעילים הצעה לא מחייבת לרכישת חלק מחב בקבוצת פסגות בית השקעות
הגישה ביחד עם כלל ופעילים הצעה לא מחייבת לרכישת חלק מחב בקבוצת פסגות בית השקעות
פס"ד חלקי בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין תשלומי ריבית בגין תגמולי ביטוח, בוחנת השלכות
פס"ד חלקי בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין תשלומי ריבית בגין תגמולי ביטוח, בוחנת השלכות
בת בהסכם לרכישת מלוא מנ' חב' דוידוף ,פרטים,כפוף
בת בהסכם לרכישת מלוא מנ' חב' דוידוף ,פרטים,כפוף
עדכון בק"ע ייצוגית נגד בת בק"ע הנחה בפוליסות מסוימות,המשך מ-11.1.21
עדכון בק"ע ייצוגית נגד בת בק"ע הנחה בפוליסות מסוימות,המשך מ-11.1.21
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בימ"ש אישר הסדר פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע שינוי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות - 23.02.21
בימ"ש אישר הסדר פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע שינוי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות - 23.02.21
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה הצגת מצגי שווא בעת שיווק פוליסות ביטוח שאינ קופות גמל - 08.03.2021
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה הצגת מצגי שווא בעת שיווק פוליסות ביטוח שאינ קופות גמל - 08.03.2021
בקשה להסכם פשרה בבקשה לייצוגית נגד בת בנוגע למדיניות ריבית והצמדה -המשך - 08.03.2021
בקשה להסכם פשרה בבקשה לייצוגית נגד בת בנוגע למדיניות ריבית והצמדה -המשך - 08.03.2021
מועד פרסום דוחות לרבעון 1 2021 ושיחת ועידה ביום 31.5.21
מועד פרסום דוחות לרבעון 1 2021 ושיחת ועידה ביום 31.5.21
הענקת היתר להחזקת עד 15% מאמצעי השליטה בחברה לאלפרד אקירוב, ג'ורג'י אקירוב ושרון אקירוב
הענקת היתר להחזקת עד 15% מאמצעי השליטה בחברה לאלפרד אקירוב, ג'ורג'י אקירוב ושרון אקירוב
מעלות מאשררת דירוג +ilAA לכלל חברה לביטוח ומשנה תחזית ליציבה ומאשררת דירוג -ilAA לכתבי התחייבות
מעלות מאשררת דירוג +ilAA לכלל חברה לביטוח ומשנה תחזית ליציבה ומאשררת דירוג -ilAA לכתבי התחייבות
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
ערעור על פס"ד של דחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
ערעור על פס"ד של דחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר הבהרות בקשר עם מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר הבהרות בקשר עם מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,מדיניות תגמול , כתב הצבעה-הוספת נושאים 17 ו-18 לסדר היום
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,מדיניות תגמול , כתב הצבעה-הוספת נושאים 17 ו-18 לסדר היום
הוגש ערעור לבהמ"ש העליון על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד בת ונוספות,לומדת,המשך מ-6.10.20
הוגש ערעור לבהמ"ש העליון על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד בת ונוספות,לומדת,המשך מ-6.10.20
מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 30.11.20
מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 30.11.20
זימון אסיפה ל-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,אישור מדיניות תגמול לנ.משרה, כתב הצבעה
זימון אסיפה ל-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,אישור מדיניות תגמול לנ.משרה, כתב הצבעה
עדכון בבקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה- הגשת חוות דעת מומחים לבית המשפט-המשך
עדכון בבקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה- הגשת חוות דעת מומחים לבית המשפט-המשך
עדכון בדבר הליך איתור מועמדים לכהונה בדירקטוריון החברה
עדכון בדבר הליך איתור מועמדים לכהונה בדירקטוריון החברה
כלל ביטוח קיבלה מכתב הממונה בק"ע אישור ניכוי בתקופת הפריסה,המשך
כלל ביטוח קיבלה מכתב הממונה בק"ע אישור ניכוי בתקופת הפריסה,המשך
הגשת הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח, מותנה לאישור ביהמ"ש,המשך
הגשת הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח, מותנה לאישור ביהמ"ש,המשך
החל להיות בעל ענין- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
החל להיות בעל ענין- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
מכתבי הממונה בעניין תקופת הפריסה לצורך עמידה בדרישות הון,המשך
מכתבי הממונה בעניין תקופת הפריסה לצורך עמידה בדרישות הון,המשך
ארועים ועסקאות
ארועים ועסקאות
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך
מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך
כלל ביטוח בהסדר פשרה עם תובעים בתובענה ייצוגית משנת 2018, מותנה באישור בימ"ש
כלל ביטוח בהסדר פשרה עם תובעים בתובענה ייצוגית משנת 2018, מותנה באישור בימ"ש
הוחלט על ביצוע שינוי מבני ארגוני בקבוצת כלל
הוחלט על ביצוע שינוי מבני ארגוני בקבוצת כלל
בהמ"ש אישר את הסדר פשרה בייצוגית נגד בת בק"ע דמי ניהול בביטוח מנהלים-הסכום אינו מהותי -המשך
בהמ"ש אישר את הסדר פשרה בייצוגית נגד בת בק"ע דמי ניהול בביטוח מנהלים-הסכום אינו מהותי -המשך
הצעה להגשת מועמדות לכהונה בדירקטוריון החברה
הצעה להגשת מועמדות לכהונה בדירקטוריון החברה
ניתן פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית כנגד בת,המשך מ-22.9.16
ניתן פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית כנגד בת,המשך מ-22.9.16
הוגש ערעור על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד חב נכדה, המשך מ-31.8.20
הוגש ערעור על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד חב נכדה, המשך מ-31.8.20
אירועים ועסקאות
אירועים ועסקאות
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע סעיף בונוס העדר תביעות הכלול בפוליסות בריאות, פרטים
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע סעיף בונוס העדר תביעות הכלול בפוליסות בריאות, פרטים
מעלות מאשררת דירוג מנפיק +ilAA לחב',תחזית הדירוג נותרת שלילית
מעלות מאשררת דירוג מנפיק +ilAA לחב',תחזית הדירוג נותרת שלילית
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגבית פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בפוליסת מחלות קשות
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגבית פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בפוליסת מחלות קשות
הוגש ערעור לבימ"ש העליון על דחיית יצוגית נגד בת בק"ע גביית תשלום רכיב תת שנתיות בביטוח חיים
הוגש ערעור לבימ"ש העליון על דחיית יצוגית נגד בת בק"ע גביית תשלום רכיב תת שנתיות בביטוח חיים
הארכת הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח עד 31.12.21,כפוף
הארכת הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח עד 31.12.21,כפוף
אדבפ מכרה מחוץ לבורסה כ2.376מ' מניות החב' (כ-3.5%) במחיר 32.475שח למנ' והמתווה הושלם,אדבפ אינה נחשבת ב.עניין בחב'
אדבפ מכרה מחוץ לבורסה כ2.376מ' מניות החב' (כ-3.5%) במחיר 32.475שח למנ' והמתווה הושלם,אדבפ אינה נחשבת ב.עניין בחב'
ניתן פס"ד הדוחה את הבקשה ליצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים ,המשך מ-4.5.17
ניתן פס"ד הדוחה את הבקשה ליצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים ,המשך מ-4.5.17
אישור ביהמ"ש להסתלקות מתובענה ייצוגית נגד בת,המשך
אישור ביהמ"ש להסתלקות מתובענה ייצוגית נגד בת,המשך
תשובת הממונה לבקשת אדבפ למתן אורכה למכירת 3.5% כללבט:אין מקום לדחיה נוספת-המשך
תשובת הממונה לבקשת אדבפ למתן אורכה למכירת 3.5% כללבט:אין מקום לדחיה נוספת-המשך
בקשה ליצוגית נגד בת ועמותת נתיב בטענה לביטול באופן חד צדדי ביטוח חיים קבוצתי שמכרה בת לעמותה מבלי להודיע
בקשה ליצוגית נגד בת ועמותת נתיב בטענה לביטול באופן חד צדדי ביטוח חיים קבוצתי שמכרה בת לעמותה מבלי להודיע
בקשה ליצוגית נ' בת בק"ע יישום יישוב תביעות סיעוד חריג לאחריות המבטח
בקשה ליצוגית נ' בת בק"ע יישום יישוב תביעות סיעוד חריג לאחריות המבטח
בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החברה לצורך בחינת אפשרות להגשת בקשה לתביעה נגזרת נגד הדירק'
בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החברה לצורך בחינת אפשרות להגשת בקשה לתביעה נגזרת נגד הדירק'
החלטת דירקטוריון כלל ביטוח בק"ע הקדמת מועד סיום כהונת יו"ר הדירקטוריון,כפוף
החלטת דירקטוריון כלל ביטוח בק"ע הקדמת מועד סיום כהונת יו"ר הדירקטוריון,כפוף
מכתב הממונה לדירקטוריון החב' בנושא הזרמת הון לכלל ביטוח,פרטים,המשך
מכתב הממונה לדירקטוריון החב' בנושא הזרמת הון לכלל ביטוח,פרטים,המשך
עדכון החלטת ועדת השקעות ודירקטוריון החברה בק"ע שימוש בכספי ההנפקה בתקופת הביניים
עדכון החלטת ועדת השקעות ודירקטוריון החברה בק"ע שימוש בכספי ההנפקה בתקופת הביניים
הוגשה ייצוגית נגד בת ו-4 חב ביטוח נוספות בעניין פוליסות ביטוח שנקבעו להם החרגות בגין מצב רפואי קודם,לומדת
הוגשה ייצוגית נגד בת ו-4 חב ביטוח נוספות בעניין פוליסות ביטוח שנקבעו להם החרגות בגין מצב רפואי קודם,לומדת
החלטות דירקטוריון החברה בקשר עם דוח הבודק החיצוני
החלטות דירקטוריון החברה בקשר עם דוח הבודק החיצוני
מענה הדירקטוריון למכתב הממונה בדבר מינוי דירק' בכלל לביטוח
מענה הדירקטוריון למכתב הממונה בדבר מינוי דירק' בכלל לביטוח
מכתב הממונה לחברה בנושא מינוי דירקטורים בכלל ביטוח
מכתב הממונה לחברה בנושא מינוי דירקטורים בכלל ביטוח
הודעת אידיבי פתוח על סגירה של עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה, תחזיק כ-8.51%
הודעת אידיבי פתוח על סגירה של עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה, תחזיק כ-8.51%
הודעת אידיבי פתוח על השלמת עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה
הודעת אידיבי פתוח על השלמת עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה
החלטות ועדת ביקורת ודירק' כלל ביטוח בק"ע דוח הבודק
החלטות ועדת ביקורת ודירק' כלל ביטוח בק"ע דוח הבודק
הודעת אידיבי פתוח-הוחלט על סגירת עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח לאור קבלת הצעה מגורם בלתי קשור-המשך
הודעת אידיבי פתוח-הוחלט על סגירת עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח לאור קבלת הצעה מגורם בלתי קשור-המשך
הסדר דיוני בתביעה ייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע גביית דמי ביטוח בביטוח רכב מקיף,לפיו צפויים התובעים להסתלק מהתביעה
הסדר דיוני בתביעה ייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע גביית דמי ביטוח בביטוח רכב מקיף,לפיו צפויים התובעים להסתלק מהתביעה
מידרוג מותירה דירוג Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של כלל חברה לביטוח ומותירה דירוגים Aa2.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני נחות) ו-Aa3.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו ע"י כללבט
מידרוג מותירה דירוג Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של כלל חברה לביטוח ומותירה דירוגים Aa2.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני נחות) ו-Aa3.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו ע"י כללבט
דני נווה הודיע כי אין בכוונתו לחדש כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברות כלל ביטוח וכלל החזקות
דני נווה הודיע כי אין בכוונתו לחדש כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברות כלל ביטוח וכלל החזקות
הודעת אידיבי פתוח -סגירה (חלקית) של עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח,אדבפ תחזיק כ- 8.5% מהחב'
הודעת אידיבי פתוח -סגירה (חלקית) של עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח,אדבפ תחזיק כ- 8.5% מהחב'
דוח הבודק החיצוני
דוח הבודק החיצוני
בהמ"ש דחה בקשה לאישור ייצוגית נ' בת ואחרת בק"ע גביית תוספת תת שנתית גבוהה בביטוח חיים ,
בהמ"ש דחה בקשה לאישור ייצוגית נ' בת ואחרת בק"ע גביית תוספת תת שנתית גבוהה בביטוח חיים ,
מכתב הממונה לאלפרד אקירוב בענין היתר האחזקה שניתן לו לאחזקה במניות החברה
מכתב הממונה לאלפרד אקירוב בענין היתר האחזקה שניתן לו לאחזקה במניות החברה
מינוי בודק חיצוני ומכתב הממונה לבעל מניות,המשך
מינוי בודק חיצוני ומכתב הממונה לבעל מניות,המשך
תיישם ארכה לפרסום דוח רבעון 1 2020 כך שיפורסם עד ליום 30.6.20
תיישם ארכה לפרסום דוח רבעון 1 2020 כך שיפורסם עד ליום 30.6.20
תגובה לפרסומים-הממונה לא מונע התכנסות הדירק' לדון כהונת מנכל אך בתיאום איתו ויאשר מינוי בודק-המשך
תגובה לפרסומים-הממונה לא מונע התכנסות הדירק' לדון כהונת מנכל אך בתיאום איתו ויאשר מינוי בודק-המשך
תגובה לפרסומים בעיתונות - מכתבי מנכ"ל ויו"ר החברה
תגובה לפרסומים בעיתונות - מכתבי מנכ"ל ויו"ר החברה
תגובה לפרסומים -הממונה יבחן את פרטי העניין שנדון בין היו"ר למנכ"ל, הנושא לא נדון בחברה
תגובה לפרסומים -הממונה יבחן את פרטי העניין שנדון בין היו"ר למנכ"ל, הנושא לא נדון בחברה
החלטת בית המשפט לדחיית מכירת 3.2% ממניות החברה על ידי אידיבי פתוח עד ליום 3.9.20
החלטת בית המשפט לדחיית מכירת 3.2% ממניות החברה על ידי אידיבי פתוח עד ליום 3.9.20
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לאספקת שמשות חלופיות שאינן מקוריות ואינן נושאות תו תקן
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לאספקת שמשות חלופיות שאינן מקוריות ואינן נושאות תו תקן
בקשה ליצוגית נגד בת ואחרים בדרישה להשבת חלק מדמי הביטוח ששולמו בפוליסת ביטוח רכב ודירה עקב הפחתת סיכון עקב התפרצות וירוס הקורונה
בקשה ליצוגית נגד בת ואחרים בדרישה להשבת חלק מדמי הביטוח ששולמו בפוליסת ביטוח רכב ודירה עקב הפחתת סיכון עקב התפרצות וירוס הקורונה
התאמות בשכר וכוח האדם בקבוצה לאור התפרצות נגיף הקורונה,פרטים
התאמות בשכר וכוח האדם בקבוצה לאור התפרצות נגיף הקורונה,פרטים
אישור חלקי לניהול תביעה נגד בת כיצוגית בק"ע האופן בו ניתן ניקוד בגין פעולת "השליטה על סוגרים"
אישור חלקי לניהול תביעה נגד בת כיצוגית בק"ע האופן בו ניתן ניקוד בגין פעולת "השליטה על סוגרים"
מכתבי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לדירק' החב וכלל ביטוח,לומדת
מכתבי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לדירק' החב וכלל ביטוח,לומדת
בקשה לייצוגית נ' כלל ביטוח וכנגד 11 חברות ביטוח נוספות בטענה לגביית פרמיה עודפת על ביטוחי רכב בתקופת הקורונה
בקשה לייצוגית נ' כלל ביטוח וכנגד 11 חברות ביטוח נוספות בטענה לגביית פרמיה עודפת על ביטוחי רכב בתקופת הקורונה
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה שעקב "חוסר ידיעה" בשל אי המצאת פוליסת ביטוח לתאונות אישיות לתלמידים למבוטחים ובני משפחותיהם ואי פרסומה של הפוליסה,נמנעים המבוטחים מלממש זכותם לפיצוי
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה שעקב "חוסר ידיעה" בשל אי המצאת פוליסת ביטוח לתאונות אישיות לתלמידים למבוטחים ובני משפחותיהם ואי פרסומה של הפוליסה,נמנעים המבוטחים מלממש זכותם לפיצוי
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לשימוש בלוחי תמותה לא עדכניים לחישוב פרמיות בפוליסת ביטוח חיים
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לשימוש בלוחי תמותה לא עדכניים לחישוב פרמיות בפוליסת ביטוח חיים
הסתלקות מיצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך מ-17.1.19
הסתלקות מיצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך מ-17.1.19
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לגביית דמי ביטוח לא כדין בגין ריסק זמני
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לגביית דמי ביטוח לא כדין בגין ריסק זמני
בהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך
בהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך
בקשה לאישור הסדר פשרה לתביעה ייצוגית נגד בת בק"ע הליך מכירת פוליסות ביטוח תאונות אישיות
בקשה לאישור הסדר פשרה לתביעה ייצוגית נגד בת בק"ע הליך מכירת פוליסות ביטוח תאונות אישיות
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-הסרת מועמדות לדירקטור
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-הסרת מועמדות לדירקטור
ביהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נגד כלל פנסיה גמל (נכדה) - המשך מ-6.1.16
ביהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נגד כלל פנסיה גמל (נכדה) - המשך מ-6.1.16
בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת, המשך מ-6.5.19
בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת, המשך מ-6.5.19
דירק' אדבפ החליט לקבל הצעה להעמדת הלוואה לרוכש כ4.99% ממנ' כללבט,כפוף,ניתנה בלעדיות עד 24.10.19
דירק' אדבפ החליט לקבל הצעה להעמדת הלוואה לרוכש כ4.99% ממנ' כללבט,כפוף,ניתנה בלעדיות עד 24.10.19
אידיבי הודיעה על הארכת תקופה ההצעה להעמדת הלוואה לרוכש כ-4.99% ממנ' כלל החזקות עד 25.9.19-המשך
אידיבי הודיעה על הארכת תקופה ההצעה להעמדת הלוואה לרוכש כ-4.99% ממנ' כלל החזקות עד 25.9.19-המשך
תוצאות הנפקה
תוצאות הנפקה
זימון אסיפה ל-27.10.19- עדכון מדיניות תגמול, כתב הצבעה ועוד
זימון אסיפה ל-27.10.19- עדכון מדיניות תגמול, כתב הצבעה ועוד
דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח יא' ע"פ ת.מדף מיום 29.8.19
דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח יא' ע"פ ת.מדף מיום 29.8.19
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אג"ח יא'
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אג"ח יא'
אדבפ קיבלה הצעה מחייבת מגוף פיננסי לרכישת הלוואות המוכר בק"ע מכ' ממניות כללבט
אדבפ קיבלה הצעה מחייבת מגוף פיננסי לרכישת הלוואות המוכר בק"ע מכ' ממניות כללבט
מעלות מאשררת דרוג +ilAA לכלל ביטוח ושינתה את התחזית לשלילית מיציבה
מעלות מאשררת דרוג +ilAA לכלל ביטוח ושינתה את התחזית לשלילית מיציבה
דיווח מיידי אודות דירוג
דיווח מיידי אודות דירוג
אדבפ סגרה את עסקת החלף של מנ' כללבט (1%) ,תחזיק בכללבט 20.3%
אדבפ סגרה את עסקת החלף של מנ' כללבט (1%) ,תחזיק בכללבט 20.3%
מימוש אופציה לרכישת 1,667,366 ממניות אדבפ בכללבט תמורת כ-83.4 מ'שח
מימוש אופציה לרכישת 1,667,366 ממניות אדבפ בכללבט תמורת כ-83.4 מ'שח
הודעת מר מורי ארקין על מימוש אופציה לרכישת 3% נוספים ממניות החברה וקבלת היתר להחזקה (טרם הושלם)
הודעת מר מורי ארקין על מימוש אופציה לרכישת 3% נוספים ממניות החברה וקבלת היתר להחזקה (טרם הושלם)
אישור הממונה למכירת 5% ממניות החברה בהתאם למתווה עד ליום 15.9
אישור הממונה למכירת 5% ממניות החברה בהתאם למתווה עד ליום 15.9
פרטים בק"ע הצעת המשקיעים המסווגים לרכ' מנ' כללבט - בהמשך לדיווח אדבפ
פרטים בק"ע הצעת המשקיעים המסווגים לרכ' מנ' כללבט - בהמשך לדיווח אדבפ
תשקיף מדף מיום 29.8.19
תשקיף מדף מיום 29.8.19
אדבפ דחתה הצעה מחייבת שקיבלה ממשקיעים מסווגים לרכישת עד 20.3% ממנ' כללבט
אדבפ דחתה הצעה מחייבת שקיבלה ממשקיעים מסווגים לרכישת עד 20.3% ממנ' כללבט
אישור עקרוני להנפקת כתבי התחייבות נדחים,התמורה מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 2 של כלל ביטוח(אם)
אישור עקרוני להנפקת כתבי התחייבות נדחים,התמורה מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 2 של כלל ביטוח(אם)
הודעת אידיבי בק"ע עיקרי הנושאים שעליהם דיווחה באסיפות האג"ח
הודעת אידיבי בק"ע עיקרי הנושאים שעליהם דיווחה באסיפות האג"ח
אדבפ בוחנת הליך תחרותי למכ' 5% מנ' החב והזרמת הון לאדבפ ע"י ב.השליטה
אדבפ בוחנת הליך תחרותי למכ' 5% מנ' החב והזרמת הון לאדבפ ע"י ב.השליטה
השפעות צפויות על דוח כלל ביטוח לרבעון Q2 לשנת 2019
השפעות צפויות על דוח כלל ביטוח לרבעון Q2 לשנת 2019
דיווח של אידיבי על הצעה לרכישת מניות החברה שנדחתה
דיווח של אידיבי על הצעה לרכישת מניות החברה שנדחתה
"הרוכש הנוסף" בהסכם כלל ביטוח טוען כי אדבפ הפרה את ההסכם, אדבפ פועלת להשלמתו
"הרוכש הנוסף" בהסכם כלל ביטוח טוען כי אדבפ הפרה את ההסכם, אדבפ פועלת להשלמתו
אדוארדו אלשטיין הודיע לממונה על משיכת הבקשה להיתר שליטה בחברה
אדוארדו אלשטיין הודיע לממונה על משיכת הבקשה להיתר שליטה בחברה
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר בעניין עדכון לוחות תמותה
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר בעניין עדכון לוחות תמותה
דיווח מיידי: בימ"ש העליון אישר דיון נוסף ביצוגית נגד בת בק"ע גביית רכיב "תת שנתיות" שלא בהתאם להוראות הדין
דיווח מיידי: בימ"ש העליון אישר דיון נוסף ביצוגית נגד בת בק"ע גביית רכיב "תת שנתיות" שלא בהתאם להוראות הדין
דיווח מיידי: בהמ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד נכדה בק"ע גבית כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות
דיווח מיידי: בהמ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד נכדה בק"ע גבית כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות
דיווח מיידי: הרוכש הודיע לאידיבי על מימוש האופציה לרכישת כ-4.99% בכללבט
דיווח מיידי: הרוכש הודיע לאידיבי על מימוש האופציה לרכישת כ-4.99% בכללבט
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להפחתת תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להפחתת תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות יצוגית כנגד חב' נכדה בק"ע גבית כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות יצוגית כנגד חב' נכדה בק"ע גבית כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות
דיווח מיידי אודות הודעת אידיבי:אדבפ בהסכמים למכ' סה"כ כ-10% ממנ' כללבט לפי 47.7 שח למנ'-הוספת הבהרות ופרטים
דיווח מיידי אודות הודעת אידיבי:אדבפ בהסכמים למכ' סה"כ כ-10% ממנ' כללבט לפי 47.7 שח למנ'-הוספת הבהרות ופרטים
דיווח מיידי אודות אישור תביעה יצוגית נגד בת ועוד בק"ע ביטול פוליסת ביטוח קבוצתית
דיווח מיידי אודות אישור תביעה יצוגית נגד בת ועוד בק"ע ביטול פוליסת ביטוח קבוצתית
דיווח מיידי אודות בקשה למחיקת ייצוגית נגד כלל ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה למחיקת ייצוגית נגד כלל ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה להסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה להסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח
דיווח מיידי אודות הודעת אידיבי על מכירת מניות של החברה למספר רוכשים (לרבות אופציות למכירות נוספות)
דיווח מיידי אודות הודעת אידיבי על מכירת מניות של החברה למספר רוכשים (לרבות אופציות למכירות נוספות)
דיווח מיידי: נאמן אגח ט אדבפ בעתירה מנהלית בק"ע מכ' מניות כללבט,לתגובות המשיבים עד 2.5.19
דיווח מיידי: נאמן אגח ט אדבפ בעתירה מנהלית בק"ע מכ' מניות כללבט,לתגובות המשיבים עד 2.5.19
דיווח מיידי אודות בקשה לאישור הסדר פשרה ביצוגית נגד בת ונכדה בק"ע פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל למחזיקי כ. אשראי
דיווח מיידי אודות בקשה לאישור הסדר פשרה ביצוגית נגד בת ונכדה בק"ע פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל למחזיקי כ. אשראי
דיווח מיידי אודות דרישת הממונה מאידיבי להמשיך במכירת 5% ממניות החברה שלא בדרך של עסקת החלף
דיווח מיידי אודות דרישת הממונה מאידיבי להמשיך במכירת 5% ממניות החברה שלא בדרך של עסקת החלף
דיווח מיידי אודות מכתב נאמן אגח ט' של אדבפ לממונה-מבקש לעכב מימוש מנ' כללבט
דיווח מיידי אודות מכתב נאמן אגח ט' של אדבפ לממונה-מבקש לעכב מימוש מנ' כללבט
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע הנפקת פוליסות תאונות אישיות למבוטחים תוך כדי שאלה רוכשים פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע הנפקת פוליסות תאונות אישיות למבוטחים תוך כדי שאלה רוכשים פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
דיווח מיידי: אדוארדו אלשטיין הגיש לממונה בקשה להיתר שליטה בחב' ובכלל חב' לביטוח
דיווח מיידי: אדוארדו אלשטיין הגיש לממונה בקשה להיתר שליטה בחב' ובכלל חב' לביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע הנפקת פוליסות תאונות אישיות למבוטחים תוך כדי שאלה רוכשים פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע הנפקת פוליסות תאונות אישיות למבוטחים תוך כדי שאלה רוכשים פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
דיווח מיידי אודות פניית אידיבי לדסק"ש למו"מ למכירת השליטה בחברה
דיווח מיידי אודות פניית אידיבי לדסק"ש למו"מ למכירת השליטה בחברה
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לסילוק תובענה ייצוגית בנושא סיעוד בהתאם להסכם פשרה בין הצדדים
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לסילוק תובענה ייצוגית בנושא סיעוד בהתאם להסכם פשרה בין הצדדים
דיווח מיידי אודות ייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין המחאות שלא נפדו ונשלחו למבוטחים
דיווח מיידי אודות ייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין המחאות שלא נפדו ונשלחו למבוטחים
דיווח מיידי אודות תוצאות האסיפה הכללית שאישרה ברוב קולות את המינוי של הדירקטורים המכהנים בכלל החזקות
דיווח מיידי אודות תוצאות האסיפה הכללית שאישרה ברוב קולות את המינוי של הדירקטורים המכהנים בכלל החזקות
דיווח מיידי אודות אישור של בהמ"ש על הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע ביטוחים סיעודיים
דיווח מיידי אודות אישור של בהמ"ש על הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע ביטוחים סיעודיים
דיווח מיידי אודות הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע הפרקטיקה המסחרית בגבית דמי ביטוח
דיווח מיידי אודות הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע הפרקטיקה המסחרית בגבית דמי ביטוח
דיווח מיידי אודות אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד כלל פנסיה וגמל
דיווח מיידי אודות אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד כלל פנסיה וגמל
דיווח מיידי אודות מחיקת ערעור על דחיית בקשה לאישור בקשה לייצוגית נגד חב הבת ואחרים
דיווח מיידי אודות מחיקת ערעור על דחיית בקשה לאישור בקשה לייצוגית נגד חב הבת ואחרים
דיווח מיידי אודות אישור בהמ"ש על מחיקת ייצוגית נגד בת בק"ע גביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע על ביטול הפוליסה -תיקון טעות סופר
דיווח מיידי אודות אישור בהמ"ש על מחיקת ייצוגית נגד בת בק"ע גביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע על ביטול הפוליסה -תיקון טעות סופר
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה שנתית ל-27.12.18 מינוי מחדש דירק', כתב הצבעה ועוד
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה שנתית ל-27.12.18 מינוי מחדש דירק', כתב הצבעה ועוד
דיווח מיידי אודות מכירת מניות החברה על ידי בנק הפועלים בעסקאות מחוץ לבורסה
דיווח מיידי אודות מכירת מניות החברה על ידי בנק הפועלים בעסקאות מחוץ לבורסה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לסירוב תשלום פיצוי בגין ירידת ערך לרכב מעל 3.5 טון עקב מקרה ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לסירוב תשלום פיצוי בגין ירידת ערך לרכב מעל 3.5 טון עקב מקרה ביטוח
דיווח מיידי: מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 לאיתנות הפיננסית של כלל ביטוח ומותירה על כנם דירוגי Aa2 להון משני נחות ו-Aa3 להון משני מורכב
דיווח מיידי: מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 לאיתנות הפיננסית של כלל ביטוח ומותירה על כנם דירוגי Aa2 להון משני נחות ו-Aa3 להון משני מורכב
דיווח מיידי אודות הודעותיהם של בנק הפועלים ואידיבי פתוח על התקשרות בהסכם לצורך מכירת מניות החברה שמוחזקות על ידי בנק הפועלים
דיווח מיידי אודות הודעותיהם של בנק הפועלים ואידיבי פתוח על התקשרות בהסכם לצורך מכירת מניות החברה שמוחזקות על ידי בנק הפועלים
דיווח מיידי אודות הגשת הודעת מחיקת תובענה מצד התובע הייצוגי
דיווח מיידי אודות הגשת הודעת מחיקת תובענה מצד התובע הייצוגי
דיווח מיידי: בימ"ש אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתובענה נגד בת-המשך 16.12.15
דיווח מיידי: בימ"ש אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתובענה נגד בת-המשך 16.12.15
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטנה לשינוי באופן חד צדדי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות ללא הסכמת מבוטחים
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטנה לשינוי באופן חד צדדי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות ללא הסכמת מבוטחים
דיווח מיידי אודות אשרור דירוג על ידי מעלות
דיווח מיידי אודות אשרור דירוג על ידי מעלות
דיווח מיידי אודות תשובת היועץ המשפטי לממשלה בבקשת רשות הערעור ביצוגית נגד בת ועוד,לומדת-תיקון טעות סופר
דיווח מיידי אודות תשובת היועץ המשפטי לממשלה בבקשת רשות הערעור ביצוגית נגד בת ועוד,לומדת-תיקון טעות סופר
דיווח מיידי: אדבפ מכרה 5% ממניות כללבט בעסקת החלף תמורת כ-173 מ'ש
דיווח מיידי: אדבפ מכרה 5% ממניות כללבט בעסקת החלף תמורת כ-173 מ'ש
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
דיווח מיידי: הממונה הורה לנאמן למנ' אדבפ בכללבט לפעול למכירת 5% ממנ' השליטה עד ליום 3.9.18
דיווח מיידי: הממונה הורה לנאמן למנ' אדבפ בכללבט לפעול למכירת 5% ממנ' השליטה עד ליום 3.9.18
דיווח מיידי: כלל ביטוח (בת) לא זכתה במכרז לביטוח סיעודי של קופ"ח מכבי
דיווח מיידי: כלל ביטוח (בת) לא זכתה במכרז לביטוח סיעודי של קופ"ח מכבי
דיווח מיידי אודות הגשת ערעור לבימ"ש העליון על פסק הדין בבקשה ליצוגית נגד בת-המשך - תיקון מס' אסמכתא
דיווח מיידי אודות הגשת ערעור לבימ"ש העליון על פסק הדין בבקשה ליצוגית נגד בת-המשך - תיקון מס' אסמכתא
דיווח מיידי אודות תגובה לפרסומים בק"ע דוח ביקורת בנושא תשלומים לקופת גמל בכלל ביטוח
דיווח מיידי אודות תגובה לפרסומים בק"ע דוח ביקורת בנושא תשלומים לקופת גמל בכלל ביטוח
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה מיוחדת ל-14.8.18- תנאי העסקת מנכ"ל
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה מיוחדת ל-14.8.18- תנאי העסקת מנכ"ל
דיווח מיידי אודות המבקשים בבקשה ליצוגית נגד בת בבקשה לבימ"ש העליון לקיום דיון נוסף בפס"ד
דיווח מיידי אודות המבקשים בבקשה ליצוגית נגד בת בבקשה לבימ"ש העליון לקיום דיון נוסף בפס"ד
דיווח מיידי אודות פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע ביטוח סיעודי בקרן פנסיה מקפת, כפוף לאישור בימ"ש
דיווח מיידי אודות פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע ביטוח סיעודי בקרן פנסיה מקפת, כפוף לאישור בימ"ש
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להעלאת דמי ניהול בפוליסת ביטוח מנהלים
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להעלאת דמי ניהול בפוליסת ביטוח מנהלים
דיווח מיידי: בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע מועד זכאות לקבלת תמולי ביטוח סיעודי
דיווח מיידי: בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע מועד זכאות לקבלת תמולי ביטוח סיעודי
דיווח מיידי: בימ"ש עליון קיבל את הערעור על החלטת אישור בקשה ליצוגית נ' חב' בת וחב ביטוח נוספות-תיקון
דיווח מיידי: בימ"ש עליון קיבל את הערעור על החלטת אישור בקשה ליצוגית נ' חב' בת וחב ביטוח נוספות-תיקון
דיווח מיידי אודות תביעה לביטול פסק דין המבטל את פסק בורר כנגד כלל פיננסים סטוחה-המשך מ- 2009
דיווח מיידי אודות תביעה לביטול פסק דין המבטל את פסק בורר כנגד כלל פיננסים סטוחה-המשך מ- 2009
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות מוסכמת מיצוגית נגד בת בק"ע יישום שיטת הבדיקה ביישוב תביעות בביטוח סיעודי
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות מוסכמת מיצוגית נגד בת בק"ע יישום שיטת הבדיקה ביישוב תביעות בביטוח סיעודי
דיווח מיידי אודות אישור בימ"ש על הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי אודות אישור בימ"ש על הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי אודות אישור הסתלקות מיצוגית נגד חב בת בק"ע גבית פרימת "תוספת סיכון" הנובעת מאופי עבודת המבוטחים, גם בתקופות בהן הם אינם עובדים
דיווח מיידי אודות אישור הסתלקות מיצוגית נגד חב בת בק"ע גבית פרימת "תוספת סיכון" הנובעת מאופי עבודת המבוטחים, גם בתקופות בהן הם אינם עובדים
דיווח מיידי: אדבפ חזרה בה מערעור שהגישה בק"ע שיקול הדעת שניתן לנאמן במכ' 5% ממנ' החברה
דיווח מיידי: אדבפ חזרה בה מערעור שהגישה בק"ע שיקול הדעת שניתן לנאמן במכ' 5% ממנ' החברה
דיווח מיידי אודות ייצוגית כנגד בת וחב' ביטוח נוספת בטענה לגביית דמי ביטוח ביתר
דיווח מיידי אודות ייצוגית כנגד בת וחב' ביטוח נוספת בטענה לגביית דמי ביטוח ביתר
דיווח מיידי אודות הגשת עמדת רשות שוק ההון לבימ"ש ל-2 ייצוגיות כנגד בת ונכדה בטענה לגביה הוצ' ניהול השקעות
דיווח מיידי אודות הגשת עמדת רשות שוק ההון לבימ"ש ל-2 ייצוגיות כנגד בת ונכדה בטענה לגביה הוצ' ניהול השקעות
דיווח מיידי אודות מכירה נוספת של 5% ממניות החברה על ידי אידיבי - שנכון להיום מחזיקה 34.8% במישרין ובאמצעות הנאמן
דיווח מיידי אודות מכירה נוספת של 5% ממניות החברה על ידי אידיבי - שנכון להיום מחזיקה 34.8% במישרין ובאמצעות הנאמן
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נגד חב' נכדה בטענה לגביית דמי ביטוח שארים מעמיתים שאין להם שארים
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נגד חב' נכדה בטענה לגביית דמי ביטוח שארים מעמיתים שאין להם שארים
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לפשרה בתביעה ייצוגית שהתנהלה כנגד החברה וחברות נוספות
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לפשרה בתביעה ייצוגית שהתנהלה כנגד החברה וחברות נוספות
דיווח מיידי אודות בקשה לייצוגית נגד הבת ועוד בטענה לאי תשלום רכיב המע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל
דיווח מיידי אודות בקשה לייצוגית נגד הבת ועוד בטענה לאי תשלום רכיב המע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
דיווח מיידי אודות הודעת הודעת כלל חב לביטוח: מעלות מאשררת דרוג +AA, תחזית יציבה
דיווח מיידי אודות הודעת הודעת כלל חב לביטוח: מעלות מאשררת דרוג +AA, תחזית יציבה
דיווח מיידי בדבר הצעה לרכישת כלל עסקי ביטוח
דיווח מיידי בדבר הצעה לרכישת כלל עסקי ביטוח
דיווח מיידי אודות מכירת 5% ממניות החב לפי 59.86שח למניה,סה"כ תמורה כ - 166מ'שח
דיווח מיידי אודות מכירת 5% ממניות החב לפי 59.86שח למניה,סה"כ תמורה כ - 166מ'שח
דיווח מיידי אודות תובענה חדשה ובקשה לאישורה כיצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים
דיווח מיידי אודות תובענה חדשה ובקשה לאישורה כיצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים
דיווח מיידי אודות פניית אדבפ לבמ"ש בבקשה למכירת 5% ממניות החב בדרך של עסקת החלף -המשך דיווחים
דיווח מיידי אודות פניית אדבפ לבמ"ש בבקשה למכירת 5% ממניות החב בדרך של עסקת החלף -המשך דיווחים
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לביצוע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לביצוע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי בדבר קבלת דרישה מבנק ירושלים לשיפוי בגין אישור תביעה יצוגית נ' בטוחה
דיווח מיידי בדבר קבלת דרישה מבנק ירושלים לשיפוי בגין אישור תביעה יצוגית נ' בטוחה
דוח מיידי אודות החלטת ביהמש העליון בבקשה ליצוגית נגד בת, המשך 13.9.16
דוח מיידי אודות החלטת ביהמש העליון בבקשה ליצוגית נגד בת, המשך 13.9.16
דוח מיידי אודות הסתיימה תקופת בדיקות נאותות למכ' החז' אדבפ בחב ע"פ עקרונות מ-5.9,27.7,נמשך מו"מ
דוח מיידי אודות הסתיימה תקופת בדיקות נאותות למכ' החז' אדבפ בחב ע"פ עקרונות מ-5.9,27.7,נמשך מו"מ
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך א
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך א
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך ב
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך ב
דוח מיידי אודות 22בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע כי על ביטול הפוליסה
דוח מיידי אודות 22בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע כי על ביטול הפוליסה
דוח מיידי אודות הממונה הורה לנאמן להמשיך לפעול למכ' 5% מהשליטה בחברה עד 3.1.18
דוח מיידי אודות הממונה הורה לנאמן להמשיך לפעול למכ' 5% מהשליטה בחברה עד 3.1.18
דוח מיידי אודות החלטת בימ"ש העליון בבקשת קופ"ח בתביעה נגזרת בק"ע חפיפה בין שב"ן לבטוח בריאות
דוח מיידי אודות החלטת בימ"ש העליון בבקשת קופ"ח בתביעה נגזרת בק"ע חפיפה בין שב"ן לבטוח בריאות
דוח מיידי אודות בהמ"ש אישר הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת בק"ע גביה במסגרת ביטוח חיים, המשך
דוח מיידי אודות בהמ"ש אישר הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת בק"ע גביה במסגרת ביטוח חיים, המשך
דוח מיידי אודות אדבפ מכרה 5% ממניות החבבדרך של עסקת החלף תמורת 152.5מ'שח,תחזיק בחב 44.9%
דוח מיידי אודות אדבפ מכרה 5% ממניות החבבדרך של עסקת החלף תמורת 152.5מ'שח,תחזיק בחב 44.9%
דוח מיידי אודות שיוך התח' לקרנות אגח חץ למבוטחי גמלה ע"י בת הביא לקיטון בעתודות וגידול ברווח של כ-58מ'ש(אחרי)בדוח החב ל-30.6.17
דוח מיידי אודות שיוך התח' לקרנות אגח חץ למבוטחי גמלה ע"י בת הביא לקיטון בעתודות וגידול ברווח של כ-58מ'ש(אחרי)בדוח החב ל-30.6.17
דוח מיידי אודות בקשה בהסכמה להסתלקות מייצוגית נגד הראל פיאה קרנות נאמנות ואחרים-המשך
דוח מיידי אודות בקשה בהסכמה להסתלקות מייצוגית נגד הראל פיאה קרנות נאמנות ואחרים-המשך
דוח מיידי אודות מנכל החברה הודיע על נכונותו להאריך את כהונתו בשנתיים נוספות,כפוף
דוח מיידי אודות מנכל החברה הודיע על נכונותו להאריך את כהונתו בשנתיים נוספות,כפוף
דוח מיידי אודות נחתם הסכם קיבוצי בין חב בנות לבין ההסתדרות וועד העובדים
דוח מיידי אודות נחתם הסכם קיבוצי בין חב בנות לבין ההסתדרות וועד העובדים
דוח מיידי אודות הסכמות עקרוניות עם ההסתדרות בק"ע ההסכם הקיבוצי-תיקון טעות אנוש
דוח מיידי אודות הסכמות עקרוניות עם ההסתדרות בק"ע ההסכם הקיבוצי-תיקון טעות אנוש
דוח מיידי אודות השביתה הסתיימה,נחתם הסכם ביניים בין חב הבנות לועד וההסתדרות,השפעה לא מהותית על הדוחות
דוח מיידי אודות השביתה הסתיימה,נחתם הסכם ביניים בין חב הבנות לועד וההסתדרות,השפעה לא מהותית על הדוחות
דוח מיידי אודות הודעת אדבפ בק"ע רשום שעבוד על 2,765,071 מניות החב לטובת אגח יא'
דוח מיידי אודות הודעת אדבפ בק"ע רשום שעבוד על 2,765,071 מניות החב לטובת אגח יא'
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter