תאריך הדפסה  01/12/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל

הירשמו עכשיו לתיק אישי ותוכלו:

  • לעקוב אחר סטטוס תביעות רכב ודירה
  • לקבל מידע אודות החסכונות וההלוואות שלכם
  • לצפות במידע אודות מגוון הביטוחים שברשותכם
  • לעיין במגוון הדוחות שלכם
online_homepage
 
דוחות כספיים

דוחות כספיים - ספטמבר 2015

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים לתשעה חודשים ולרבעון השלישי של שנת 2015

טופס 101

טופס 101 לשנת המס 2015

אנו מבקשים לעדכנך כי כמקבל/ת קצבה חודשית מפוליסות של כלל חברה לביטוח בע"מ וקרנות הפנסיה של כלל פנסיה וגמל בע"מ, עליך לפעול ע"פ ההנחיות הבאות

שירותים דיגיטליים שיחסכו לכם זמן

אנו שמחים להציג בפניכם את החידושים האחרונים של כלל ביטוח בתחום השירות הדיגיטלי

כלל תמר

הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית

בקשר עם מקדמים שיחולו במעבר מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לקצבה לאחר תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

מיזוג תמר

מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל תמר

במסגרת הוראות חוזר משרד האוצר, בתאריך 01.01.2016 תמזג החברה את מסלול ההשקעה "כלל תמר מט"ח" אל תוך מסלול ההשקעה "כלל תמר אג"ח"

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

ביום 27 באוגוסט 2013 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת