הנתונים תקפים לתאריך  30/03/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל

הירשמו עכשיו לתיק אישי ותוכלו:

  • לעקוב אחר סטטוס תביעות רכב ודירה
  • לקבל מידע אודות החסכונות וההלוואות שלכם
  • לצפות במידע אודות מגוון הביטוחים שברשותכם
  • לעיין במגוון הדוחות שלכם
online_homepage
 
דוחות כספיים

דוחות כספיים לשנת 2014

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים לשנת 2014

 

באנר משיכת כספים

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

ביום 27 באוגוסט 2013 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת

בכלל פנסיה מצטיינים לאורך זמן!

עיתון "כלכליסט" מצא כי הקרן הצטיינה בבדיקה מאחר שהשיגה את התשואות הגבוהות ביותר על כספי החוסכים, תוך גביית דמי הניהול הנמוכים ביותר בתמורה

הוראת השעה בנושא קופות גמל קטנות או עד 7000 ש"ח

על-פי החלטת האוצר, הוארכה האפשרות לבעלי חשבונות קטנים שאינם פעילים למשוך את הכספים מקופת הגמל ללא תשלום מס עד לתאריך 30.6.15

מיזוג קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

בהתאם להוראת אגף שוק ההון בעניין המיזוג, על כל גוף מנהל להחזיק בקופה אחת בלבד מכל סוג, וזאת במטרה להקל על ציבור העמיתים