חיסכון

היערכות ליישום צו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות

אנו מבקשים להביא בפניכם סקירה קצרה של הוראות הדין שבנדון ולפרט את ההיערכות הנדרשת מצד המעסיק

זכאות מבוטחי פוליסות סיעוד קבוצתיות שהסתיימו

אנו מבקשים לעדכנך על זכאותך להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים שבה הנך רשום/ה, ללא בחינת מצב רפואי קודם

איחוד חשבונות

פרטים אודות איחוד חשבונותיך המתנהלים בקרנות הפנסיה השונות, העברת פרטי חשבונך בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" למשרד האוצר ואפשרותך להתנגד להעברת פרטיך

הנחיות להפקדות לסוף שנת 2016

במסגרת ההיערכות לסוף שנת הכספים, נבקשכם להקדים ולהעביר את התשלומים ככל הניתן עד ליום 28/12/2016 בשעה 16:00

משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

לקוחות שברשותם קופות קטנות (עד 8,000 ש"ח) שאינן פעילות, יוכלו למשוך את הכספים בהליך מהיר וללא תשלום מס בגין משיכה זו

הודעה בדבר בקשה להסדר פשרה

בעניין ת"א 2010-06-11 עמירה ואח' נ' הראל חב' לביטוח בע"מ ואח'.
לעיון בהסדר הפשרה המלאה לחץ/י כאן

הודעות לציבור