תאריך הדפסה  25/08/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל

הירשמו עכשיו לתיק אישי ותוכלו:

  • לעקוב אחר סטטוס תביעות רכב ודירה
  • לקבל מידע אודות החסכונות וההלוואות שלכם
  • לצפות במידע אודות מגוון הביטוחים שברשותכם
  • לעיין במגוון הדוחות שלכם
online_homepage
 

דוחות כספיים

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ מפרסמת דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2016

היערכות ליישום צו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות

אנו מבקשים להביא בפניכם סקירה קצרה של הוראות הדין שבנדון ולפרט את ההיערכות הנדרשת מצד המעסיק

איחוד חשבונות

פרטים אודות איחוד חשבונותיך המתנהלים בקרנות הפנסיה השונות, העברת פרטי חשבונך בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" למשרד האוצר ואפשרותך להתנגד להעברת פרטיך

מודל השקעות תלוי גיל

ביום 17.02.15 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל"

חדש! קרן פנסיה משלימה

החל מיולי 2016 הקרן כוללת כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומוות, ובנוסף מעניקה לעמיתיה פנסיית זקנה מגיל פרישה לכל החיים

הודעה בדבר בקשה לאשר הסכם פשרה

בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בת"צ 16534-01-16