חיסכון

היערכות ליישום צו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות

אנו מבקשים להביא בפניכם סקירה קצרה של הוראות הדין שבנדון ולפרט את ההיערכות הנדרשת מצד המעסיק

זכאות מבוטחי פוליסות סיעוד קבוצתיות שהסתיימו

אנו מבקשים לעדכנך על זכאותך להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים שבה הנך רשום/ה, ללא בחינת מצב רפואי קודם

הסדר פשרה

הודעה בדבר בקשה להסדר פשרה

הסדר פשרה בת.צ. (מרכז)
27345-05-15

הודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה

בעניין  ת.צ. 26803-02-14, זנזורי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

הודעה בדבר בקשה להסדר פשרה

בעניין ת"א 2010-06-11 עמירה ואח' נ' הראל חב' לביטוח בע"מ ואח'.
לעיון בהסדר הפשרה המלאה לחץ/י כאן

ספר

הודעה בדבר הגשת תוספת לאישור הסכם פשרה

בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת.צ. 38231-11-12