דוחות כספיים

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 ולרבעון 3

זכאות מבוטחי פוליסות סיעוד קבוצתיות שהסתיימו

אנו מבקשים לעדכנך על זכאותך להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים שבה הנך רשום/ה, ללא בחינת מצב רפואי קודם

חיסכון

היערכות ליישום צו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות

אנו מבקשים להביא בפניכם סקירה קצרה של הוראות הדין שבנדון ולפרט את ההיערכות הנדרשת מצד המעסיק

הודעה בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה

בעניין  ת.צ. 26803-02-14, זנזורי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

הודעה בדבר בקשה להסדר פשרה

בעניין ת"א 2010-06-11 עמירה ואח' נ' הראל חב' לביטוח בע"מ ואח'.
לעיון בהסדר הפשרה המלאה לחץ/י כאן

ספר

הודעה בדבר הגשת תוספת לאישור הסכם פשרה

בעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית ת.צ. 38231-11-12