כלל ביטוח מייחסת חשיבות רבה לנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור ורואה בהם תהליכי מפתח בכל הקשור להתנהלות נאותה מול ציבור המבוטחים והעמיתים.


להלן דיווח על אופן הטיפול של חברתנו בהליך יישוב תביעות:


כלל ביטוח

כלל פנסיה וגמל

כלל בריאות