תאריך הדפסה  30/08/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל