תאריך הדפסה  09/10/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל