הנתונים תקפים לתאריך  24/04/2014
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל