תאריך הדפסה  31/08/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל