הנתונים תקפים לתאריך  19/04/2014
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל