תאריך הדפסה  26/05/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל