תאריך הדפסה  29/11/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל