תאריך הדפסה  29/04/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל