הנתונים תקפים לתאריך  30/03/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל