תאריך הדפסה  06/02/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל