הנתונים תקפים לתאריך  02/06/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל