תאריך הדפסה  31/07/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל