תאריך הדפסה  30/11/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

קופת גמל מסלולית, בעלת 8 מסלולי השקעה המתופעלת בבנק דיסקונט.

 

למי מיועדת הקופה?

 • קופת גמל רב מסלולית, המיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים.
קופות גמל

קופת הגמל תמר, מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה לך:


 • אפשרות לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים.
 • ניוד כספים מהיר בין המסלולים - תוך 3 ימי עסקים (במידה והניוד אמור להתבצע באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, ידחה הניוד ליום העסקים הרביעי, עקב שיערוך קופות).
 • אפשרות לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מבין שמונה מסלולי השקעה שונים:

 

  • כלל תמר כללי - מסלול שבו נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה. 
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0253

  • כלל תמר מדד - מסלול שבו החשיפה לנכסים צמודי מדד תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.  
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0124

  • כלל תמר מניות - מסלול שבו החשיפה למניות ו/או בניירות ערך המירים למניות תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו.  
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0127

  • כלל תמר שקלי טווח קצר - מסלול שבו החשיפה לנכסים שקליים, בעלי משך חיים ממוצע של עד שנה, תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0128

  • כלל תמר שקלים - מסלול שבו החשיפה לנכסים שקליים, תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.  
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0592

  • כלל תמר מט"ח - מסלול שבו החשיפה למט"ח תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. 
   קידוד מוצר: 512244146-00000000000253-0126

  • כלל תמר אג"ח דגש איתן - מסלול שבו החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו, ואולם הקופה לא תשקיע במניות או באופציות על מניות.
   קידוד המוצר: 512244146-00000000000253-0117

  • כלל תמר מסלול הלכתי ("הוד") - מסלול שבו תשקיע החברה המנהלת את הנכסים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, בכפוף להחלטת ועדת ההשקעות ותוך נקיטת מדיניות השקעות אשר תקבל הכשר הלכתי בהתאם להחלטת החברה המנהלת.
   קידוד המוצר: 512244146-00000000000253-1533

לרכישת קופת גמל מבית "כלל פנסיה וגמל", אנא פנה לסוכן ביטוח של "כלל פנסיה וגמל".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7111110 או 5654* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.