הכיסוי הניתן לאובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה אינו תמיד מספק - על מנת לספק את ההגנה המושלמת הדרושה בעת אובדן מוחלט של הכושר לעבוד, דרושה לך פוליסת "משלים פנסיית נכות" מבית "כלל ביטוח", המבטיחה לך שקט נפשי.
גם אם נפגעת, הכנסתך לא חייבת להיפגע
 

למי מיועדת הפוליסה?

"משלים פנסיית נכות" הינו נספח לתוכנית ביטוח שמרחיב את היקף הכיסוי הביטוחי לאי כושר עבודה למקצועות צווארון לבן אשר בתקנון קרן הפנסיה.

 

  • התוכנית מעניקה פיצוי חודשי אשר ישולם לאחר תקופת המתנה שנקבעה, אם המבוטח נמצא באובדן כושר עבודה הנבחן לפי עיסוקו/מקצועו ב-12 החודשים שלפני קרות מקרה הביטוח, ואינו נמצא במקביל באובדן כושר עבודה הנבחן לפי עיסוק סביר אחר שמתאים להכשרתו, ניסיונו והשכלתו.
  • באובדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מתאונת עבודה ישולם פיצוי חודשי בגובה סכום הביטוח שנרכש, ויבחן כושר עבודה עפ"י יכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר, שמתאים להכשרתו, ניסיונו והשכלתו של המבוטח.

 

לתשומת ליבכם, במועד ההצטרפות, כיסוי "משלים פנסיית נכות" אינו יכול לעלות על סכום פנסיית הנכות בקרן הפנסיה.

 

  • פיצוי חלקי - אם המבוטח איבד את כושר עבודתו על פי ההגדרה העיסוקית, וחזר לעבודה אחרת כלשהי, באופן חלקי או מלא אך עדין נגרם לו אובדן הכנסה, יקבל פיצוי בהתאמה לפגיעה בשכרו
  • שחרור מתשלום פרמיות - כל עוד ישולמו הפיצויים החודשים ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום פרמיות עבור כיסוי זה בלבד

לרכישת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.