מי שעבודתו נפסקת עקב אובדן יכולתו לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה, סובל וודאי ממצב ‏בריאותו, אך לא פחות - מן האובדן הכלכלי. הצרכים הכספיים אינם נפסקים במקרה זה, אלא ‏להיפך, הם רק הולכים וגדלים, וההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות ‏הביטוח הלאומי, אינה מספיקה לעיתים אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה. על מנת ‏לאפשר הכנסה גם בעת אובדן מוחלט של הכושר לעבוד, דרוש לך כיסוי ביטוחי "כלל מגן ‏הכנסה" מבית "כלל ביטוח", המבטיח לך שקט נפשי שיאפשר לך לחזור למסלול חיים רגיל ‏ולהשתלב מחדש במעגל העבודה.‏
גם כשיכולת העבודה נפגעת, החיים נמשכים.‏

 

 

למי מיועדת הפוליסה?

·  למעוניינים להגן על עצמם מפני הסיכון של אובדן הכנסה כתוצאה מאובדן יכולת להמשיך לעבוד בעקבות מחלה או מתאונה.

workdisability_ins

עיקרי הכיסוי הביטוחי:
‏"כלל מגן הכנסה", מבית "כלל ביטוח", כולל מוצר בסיס והרחבות לבחירת המבוטח. ‏


הכיסוי מקנה:‏
• תשלום תגמולי פיצוי חודשי למבוטח הנמצא במצב של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה ‏או תאונה בשיעור של 25% לפחות ועד שיעור של 75% לפחות, ולכל תקופת אי יכולתו לעבוד ‏או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם.‏
• שחרור מתשלום פרמיות הביטוח כל עוד קיימת זכאות לתשלום הפיצוי החודשי.‏
• הפיצוי החודשי מתקזז, בין היתר, עם תשלומים מול גורם ממשלתי וביניהם תשלומים ‏מביטוח לאומי להם זכאי המבוטח בתאונות עבודה.‏
• ניתן לבטל קיזוז תשלומים מביטוח לאומי בתאונות עבודה על ידי רכישת הרחבה לביטול קיזוז ‏תשלומים מביטוח לאומי (ראה: "מה עוד ניתן וכדאי לבטח").‏
• אפשרות לרכישה כנספח לפוליסה מסוג פרופיל. ‏
• תום תקופת הכיסוי הביטוחי יקבע על פי מועד יום הולדת המבוטח בגיל פרישת חובה (גיל ‏‏67, למבוטח שבחר בגיל ברירת מחדל כגיל תום תקופת הביטוח). ‏


רכישת הכיסוי כפופה להליך חיתום ואישור החברה בכתב.‏
תשלום תגמולי הביטוח בפוליסה למבוטח הזכאי לכך לאחר השלמת שלושה חודשי ‏המתנה.‏


 

לרכישת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.