היעדרות העובדים עקב מחלה, עשויה לעלות לך, המעביד, כסף רב. "כלל מרכזית לדמי מחלה" מבית "כלל פנסיה וגמל", הינה קופה אשר ייעודה צבירת כספים לתשלום דמי מחלה אשר משולמים בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה של משרד האוצר, ע"י המעביד לעובדיו.
את ההיעדרות העובדים לא ניתן לתכנן, אך את ההיערכות לה - כן

 
למי מיועדת הקופה?
  • למעסיקים
  • חברות רווחיות
  • חברות המנהלות תיק ני"ע והן בעלות עודפי מזומן
operationsandtransplants_ins
  קופת "כלל מרכזית לדמי מחלה", מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה:
 
  • חיסכון בתשלומי המס - ההפקדה לקופת "כלל מרכזית לדמי מחלה" עד תקרת הזכאות מוכרת כהוצאה מוכרת - דחיית מס.
  • פטור ממס רווחי הון (בכפוף לתקנות מס ההכנסה).
  • קביעת חשבון הקופה על שם המעביד ובשליטתו.
  • היעדר מחויבות בהפקדת כספים מידי חודש ומתן אפשרות לבחירת מועדי ההפקדה הנוחים למבוטח (אם בכלל).
  • הרשאה להפקדת סכומים בחשבון גם בגין שנים קודמות, והכרה בהם כהוצאה מוכרת, עבור מעביד שאינו מפקיד כספים באופן סדיר מדי שנה.

לרכישת קופת פיצויים או קופה לדמי מחלה מבית "כלל פנסיה וגמל", אנא פנה לסוכן ביטוח של "כלל פנסיה וגמל".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7111110 או 5654* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.