פוליסת ביטוח רכב מקיף לרכב מעל 3.5 טון מבית "כלל ביטוח", מכסה נזק לרכב וכזה שייגרם לרכב ו/או לרכוש של צד שלישי, כתוצאה משימוש ברכב מסחרי (משאיות, אוטובוסים, מלגזות וכלי רכב דומים) שמשקלו מעל 3.5 טון.
 

למי מיועדת הפוליסה?
  • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 3.5 טון
ביטוח רכב
פוליסת ביטוח רכב מקיף לרכב מסחרי מעל 3.5 טון מבית "כלל ביטוח", כוללת כיסוי בגין:
 
  • הוצאות תיקון במקרה של התנגשות מקרית והתהפכות.
  • גניבת הרכב, וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה.
  • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, שיטפון או סערה.
  • נזקים הנגרמים עקב מעשה זדון.
  • הוצאות להגנה משפטית עד לסכום של 6,500 ₪.
  • נזקי רכוש לצד שלישי.

לרכישת פוליסת ביטוח רכב מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.