מי שעבודתו נפסקת עקב אובדן יכולת עבודתו כתוצאה ממחלה או מתאונה, סובל וודאי ממצב בריאותו, אך לא פחות- מן האובדן הכלכלי. הצרכים הכספיים אינם נפסקים במקרה זה, אלא להיפך, הם רק הולכים וגדלים, וההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות הביטוח הלאומי, אינה מספיקה אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה. על מנת לספק את ההכנסה הדרושה בעת אובדן מוחלט של הכושר לעבוד דרושה לך פוליסת "ביטוח הכנסה" מבית "כלל ביטוח", המבטיחה לך שקט נפשי ומסייעת לחזור למסלול חיים רגיל ולהשתלב מחדש במעגל העבודה.
גם כשיכולת העבודה נפגעת, החיים נמשכים

 


למי מיועדת הפוליסה?

  • למעוניינים שהכנסתם לא תפגע בעת אובדן יכולתם לעבוד במקצועם או בעיסוקם או בכל עיסוק אחר שמתאים לניסיונם ולהשכלתם כתוצאה ממחלה או מתאונה
ביטוח אובדן כושר עבודה
פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה, "ביטוח הכנסה" מבית כלל ביטוח", הכוללת כיסויים והרחבות שונות. הפוליסה מקנה:
 
  • תשלום חודשי למבוטח הנמצא במצב של אובדן 75% לפחות מכושר עבודתו, וכל עוד הוא באובדן כושר או עד תום הפוליסה, המוקדם מביניהם, ובלבד שהשלים חודש המתנה או שלושה או שישה חודשים, לפי בחירתו, בכפוף להליך חיתום ואישור החברה בכתב.
  • כיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מפעולת טרור.
  • שחרור מתשלום פרמיות הביטוח במקביל לתשלום הפיצוי החודשי.
  • הפיצוי החודשי מתקזז עם תשלומים מביטוח לאומי לו זכאי המבוטח בתאונות עבודה. ניתן לבטל קיזוז זה על יד רכישת הרחבה לביטול קיזוז תשלומים מביטוח לאומי (ראה "מה עוד ניתן וכדאי לבטח").
  • אפשרות לרכישה כנספח לביטוח חיים ו/או כנספח לפוליסה מסוג פרופיל.

 

* קודי אוצר: לקבלת קוד המוצר, יש לעמוד עם סמן העכבר על תנאי הפוליסה הרלוונטית.

לרכישת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.